Připomínkujte návrh nového administrativního centra

Připomínkujte návrh nového administrativního centra

Ilustrační výkres: jeden z úhlů pohledu na nové radniční náměstí.

Až do konce listopadu 2019 můžete připomínkovat návrh nového administrativního centra vč. radnice.

Před jednáním říjnového zastupitelstva (23.10. 2019) byl ve velkém sálu mníšeckého Pavilonu představen veřejnosti návrh nového administrativního centra vč. budovy radnice.
Prezentace návrhu, které se se zúčastnilo zhruba 40 zájemců z řad veřejnosti, se ujal jeho spoluautor a zároveň vedoucí Centra Města Budoucnosti (CCF CIIRC) Ing. arch. Michal Postránecký.

Urbanisticko-architektonické řešení nového administrativního centra, včetně nové radnice najdete ZDE nebo je ke stažení na webových stránkách MNISEK.CZ

 

Vážení občané,
předkládáme Vám urbanisticko-architektonickou studii nového chytrého centra Mníšku pod Brdy. S Centrem Města Budoucnosti jsme konzultovali původní vítězný návrh na nový MěÚ od ateliéru Tsunami, protože jsme potřebovali doplnit požadavky na tzv. chytrý úřad. Bylo nám však doporučeno, abychom změnili koncept a efektivněji využili celé území, včetně vize budoucího rozvoje. Nová studie tedy etapizuje rozvoj v území a pracuje mimo jiné i se systémem energetické a vodohospodářské efektivity v rámci chytrých řešení, které musí v budoucnosti splňovat budovy občanské vybavenosti dle evropské legislativy.

Tento návrh představuje první krok na cestě k budoucí realizaci nového chytrého centra, tedy jakousi startovní čáru, ze které všichni (zastupitelé, občané a dotčené orgány) vybíháme společně. Má již konkrétní podobu, aby bylo možné se od něčeho odrazit a k něčemu se vyjadřovat, je však pravděpodobné, že jeho konečná podoba bude jiná.

Do konce listopadu 2019 se k němu můžete vyjádřit, připomínkovat ho nebo navrhovat jeho další řešení. Své připomínky adresujte přímo na můj email magdalena.davis@mnisek.cz nebo je odevzdejte na Podatelně MěÚ v obálce nadepsané mým jménem.

Vaše připomínky budou následně do návrhu zapracovány.

Mgr. Magdalena Davis, PhD. – starostka

 

plánovaný harmonogram od návrhu k výstavbě:

proces od návrhu k projektu:

 • veřejné představení návrhu- 23. 10. 2019
 • připomínky zastupitelů a občanů- do 30.11. 2019
 • zapracování připomínek zastupitelů a občanů do návrhu- do 15.12. 2019
 • konzultace návrhu s dotčenými orgány – prosinec 2019- leden 2020
 • zapracování připomínek dotčených orgánů do návrhu- únor 2020
 • veřejné představení konečného návrhu
 • vyhlášení výběrového řízení na projktovou dokumentaci- únor – březen 2020
 • výběr projektanta – duben 2020

 

proces od projektu k výstavbě:

 • dodání projektu včetně inženýringu (stavební povolení, vyjádření dotčených orgánů)-
  8 měsíců – prosinec 2020
 • výběrové řízení na projektového manažera a TDI- říjen – listopad 2020
 • výběrové řízení na dodavatele stavby- leden – únor 2021
 • uzavření smlouvy s dodavatelem – březen – květen 2021
 • předání staveniště- 15 dní od podpisu smlouvy
 • výstavba I. etapy (městský úřad a komunitní centrum)- cca 1,5 roku
 • dokončení I. etapy- září – listopad 2022
Architekt Michal Postránecký při prezentaci návrhu veřejnosti v mníšeckém Pavilonu.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se