Příprava taktického cvičení složek IZS v areálu UVR

Příprava taktického cvičení složek IZS v areálu UVR

Ilustrační foto, zdroj: UVR

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje ve spolupráci s Policií ČR – územním odborem Praha venkov-západ, Zdravotnickou záchrannou službou Středočeského kraje, Záchrannou službou ASČR PZ, městem Mníšek pod Brdy a odborem životního prostředí ORP Černošice připravuje v areálu společnosti UVR a.s. Mníšek pod Brdy konání rozsáhlého taktického cvičení složek integrovaného záchranného systému.

Předpokládaný termín cvičení je 3. října 2019 od 10 hodin. Za účelem důkladného procvičení společného zásahu složek IZS (tak, aby cvičení bylo přínosem pro všechny zúčastněné složky) zvolili organizátoři jako námět cvičení výbuch s následným požárem v prostoru drtící linky s únikem látek, kdy dojde ke smrtelným, těžkým i lehkým zraněním cca deseti osob.

Při cvičení se plánuje účast 2 profesionálních a 8 dobrovolných jednotek požární ochrany
i výjezdové skupiny chemické laboratoře HZS SČK, kdy si hasiči procvičí náročný zásah na únik nebezpečné látky včetně zdolávání požáru, vyhledávání, záchrany a evakuace osob ohrožených mimořádnou událostí a celkovou koordinaci složek integrovaného záchranného systému. Zdravotničtí záchranáři si procvičí postup dle traumatologického plánu, provedení zdravotnického průzkumu a komunikaci s velitelem zásahu, třídění, ošetření zraněných
a přípravu na jejich transport do nemocnic a předávání informací na operační středisko ZZS. Policie bude cvičit úkoly při zajištění objektu proti vstupu nepovolaných osob a provádění evakuace osob, identifikace zraněných, ohledání místa události, zajištění a hlídání místa zásahu. Spolupráci se základními složkami IZS si procvičí i vybraní odborní pracovníci městských úřadů Černošice a Mníšek pod Brdy.

Mezi hlavní cíle cvičení patří:

  • ověřit nejsložitější variantu mimořádné události zpracovanou v dokumentaci zdolávání požáru,
  • procvičení plné součinnosti složek integrovaného záchranného systému, včetně součinnosti s orgány města Mníšek pod Brdy a ORP Černošice, s vedením
    a zaměstnanci podniku,
  • seznámit místně příslušné základní složky integrovaného záchranného systému s objektem a jeho specifiky.

Vzhledem k plánovanému rozsahu cvičení bude v jeho průběhu docházet k omezení průjezdnosti okolních komunikací či jiným případným zásahům do běžného denního režimu v dotčené lokalitě, organizátoři se předem omlouvají za tato omezení, která umožní co nejreálnější odbornou přípravu složek IZS pro řešení obdobného typu mimořádných událostí.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se