Statik: Konstrukce mníšecké tělocvičny je bezpečná, pokud je správně provedená

Statik: Konstrukce mníšecké tělocvičny je bezpečná, pokud je správně provedená

Rada města rozhodla, že nechá prověřit konstrukci nové mníšecké tělocvičny. Chce rozptýlit pochybnosti o bezpečnosti stavby, které se objevily po pádu střechy sportovní haly v České Třebové, kterou stavěla stejná firma. Zakázku na prověření bezpečnosti získala firma Recoc, koordinaci projektu má na starosti Milan Klášterka, který Zprávám z Mníšku zodpověděl několik otázek.

 

Když srovnáte halu v České Třebové, u které se propadla střecha, a mníšeckou tělocvičnu, mohl byste popsat, jaké vlastnosti má klenutá střecha?

Hala v České Třebové je úplně jiného typu a projektanti a stavaři použili jinou konstrukci a materiály než v Mníšku pod Brdy. Střechu haly, která spadla, podpíraly dřevěné příhradové vazníky kloubově osazené na obvodových stěnách. Dalo by se říci, že jde o standardní a běžně používané zastřešení sportovních hal. Mníšecká konstrukce zastřešení sportoviště je jiná a funguje na klenbovém efektu. Jde o velmi specifické řešení, které využívá efektivního tvaru a přenosu zatížení osovými tlakovými silami.

Je taková konstrukce bezpečná?

Je bezpečná, i když to vypadá, že tam vlastně žádná konstrukce není. Mníšecká hala je konstruovaná z certifikovaného a funkčního systému, který se sice nevyužívá tak často jako konstrukce haly v Třebové, ale jde o bezpečný systém zastřešení, pokud je správně navržený a provedený.

Když jste tělocvičnu procházel, narazil jste na něco, co vás zaujalo? Ať už v kladném, nebo záporném slova smyslu?

Vždy Vás něco zaujme a je až zábavné, že každý člověk vidí něco jiného při pohledu na stejnou věc. Příjemně mě překvapila volba tvaru objektu a jeho konstrukce. V tom záporném smyslu jsem se pozastavil nad aktuálním tvarem střešního pláště. Již při prvním pohledu je z dostatečné vzdálenosti patrná nesymetrická deformace zastřešení. Ovšem vzhledem k malé ohybové tuhosti a tuhosti střechy obecně lze tyto deformace očekávat – ale musí být v určitých limitech. Jedním z našich úkolů bude posoudit, zda tyto limity plní.

Jak konkrétně bude prohlídka stavby probíhat? Co si mám pod pojmem „stavebně technický průzkum“ představit?

U statického posouzení již stojících objektů nejde jen o prohlídku stavby, změření trhlin, rentgenování konstrukce či výpočet únosnosti konstrukce, ale o soubor mnoha úkolů i profesí, mezi které patří i stavebně technický průzkum. U něj jde o diagnostiku stavby, její monitorování v různých časových horizontech a souboru proveditelných měření od základních rozměrů, přes měření vlhkostí, pevností materiálů až po sofistikované laboratorní metody a měření vybraných vzorků. Stavebně technické průzkumy a provedené práce jsou odvislé od druhu i stáří konstrukce a ovlivňujícím faktorem může být i její současný stav.

Budete při vyhodnocování vycházet z projektu, stavebních deníků a dalších dokumentů, nebo se spíše spolehnete na to, co „naměříte“ a spočítáte sami?

Čeká nás prostudování projektové dokumentace, stavebních deníků a pročtením všech informací, dokumentů a zápisů, které o stavbě existují, abychom si mohli udělat obrázek o prvotním návrhu projektanta a o provedeném díle. Další úkoly poté vyplynou z prostudovaných materiálů a stavu konstrukce.

Jak budete tělocvičnu zkoumat?

Začneme prostudováním všech dokumentů, dále budeme provádět kontrolní výpočty vnitřních sil, deformací a dimenzí, které budeme porovnávat s navrženou a postavenou konstrukcí. Výpočty provedeme podle platných norem. Vytváříme si celkové i výsekové matematické modely, které nám ukazují odezvu konstrukce na vnější vlivy, například zatížení sněhem. Je to podobné jako modely při předpovědi počasí, s tím rozdílem, že pokud slíbíme slunečný den, tak opravdu slunečný bude.

Dokážete se „podívat“ i do nitra konstrukcí, třeba do betonových částí?

Moderní technologie nám to umožňuje, ale taková měření se neprovádí vždy a v některých situacích je irelevantní, což je případ i mníšecké tělocvičny. Tato metoda se využívá hlavně pro železobetonové konstrukce, ke kterým se nedochovala projektová dokumentace a není známá poloha a velikost výztužných profilů betonářské výztuže. Zde tyto informace máme a měly by být zdokumentovány i ve stavebním deníku, proto není rentgenování potřebné. Nejpodrobnější a nejpřesnější metody měření konstrukcí jsou vždy zkoušky destruktivní, což by znamenalo, že bychom do nové tělocvičny udělali pár nových děr a čekali několik týdnů až měsíců, než by nám zkušební ústavy zaslaly výsledky z měření. Takovéto přesné měření má své místo a důvod kupříkladu u mostních konstrukcí.

Až dokončíte zprávu, budete za její výsledky ručit. Co to znamená?

Naše práce je posoudit navrženou konstrukci a částečně zhodnotit i její provedení a bezpečnost. Záruka je zákonem stanovena a vychází z naší odbornosti. Týká se to naší provedené práce, výpočtů a závěrů, které prezentujeme.

 

 

Profil
Recoc
Firma působí na trhu od roku 1989 a v současné době má tři pobočky – v Praze, v Ostravě a Turnově. Zabývá se především výpočty a statickým posuzováním betonových konstrukcí, ale kromě nich do jejího záběru patří i stavby ze železobetonu, předpjatého betonu, oceli, skla a dřeva.
Milan Klášterka
Absolvoval stavební fakultu ČVUT v Praze, obor pozemní stavby a konstrukce.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se