Strakonickou ulici čeká rozšíření, zrychlí se dojezdnost autobusů na Smíchovské nádraží

Strakonickou ulici čeká rozšíření, zrychlí se dojezdnost autobusů na Smíchovské nádraží

na Strakonické vznikne nejdelší buspruh v Praze. Foto: Facebook/prazskaintegrovanadoprava

Strakonická ulice bude rozšířena, vznikne tak nejdelší buspruh v Praze – většinu nákladů zaplatí EU.

Přípravné práce TSK Praha na zřízení nového 2,7 km dlouhého vyhrazeného pruhu pro autobusy, taxi a IZS v úseku mezi Velkou a Malou Chuchlí začnou již letos v březnu. Samotná stavba by pak měla začít se zahájením letošní stavební sezony a hotovo by mohlo do dvou let.

Necelé tři kilometry dlouhý uvedený úsek Strakonické ulice neumožňuje vyhradit vozidlům MHD samostatný jízdní pruh bez současného snížení počtu ostatních pruhů. Autobusy zde často čekají v kolonách, obtížně průjezdné bývá místo i pro vozy IZS. Projekt s přepokládanými výdaji ve výši 420 milionů proto počítá s rozšířením tělesa komunikace pomocí úpravy svahů, výstavby opěrných zdí a přeložek inženýrských sítí včetně úpravy odvodnění.

„Po nedávném schválení daňového balíčku je rozpočet Prahy velmi napjatý. Proto jsem rád, že se nám na rozšíření Strakonické ulice podařilo získat peníze z evropských fondů. Na celkovou investici 420 milionů korun půjde z pražského operačního programu až 380 milionů,“ uvedl primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

„Strakonická je vytížená výpadovka a z vyhrazeného jízdního pruhu pro MHD a záchranku tam budou těžit všichni účastníci silničního provozu. Lidé v MHD nemusí trčet v případných kolonách, záchranka pohodlně projede a zároveň se uvolní více místa pro řidiče v autech. Na Strakonické zvýšíme plynulost i bezpečnost provozu a taky tam projektujeme podchod místo přechodu, aby řidiči na Zbraslavi nemuseli nečekaně brzdit na důležité pražské komunikaci,“ upřesnil náměstek primátora a radní pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

Stavební pozemky leží podél západního břehu Vltavy v katastrálních územích Hlubočep, Velké Chuchle a Malé Chuchle. Rekonstruovaný úsek měří 2,7 kilometru, kvůli zachování výjezdového a připojovacího pruhu mimoúrovňové křižovatky s Mezichuchelskou ulicí nebude komunikace v tomto krátkém úseku rozšiřována.

„V současné chvíli máme pravomocně vydané územní rozhodnutí a stavební povolení, kompletně zpracovanou projektovou dokumentaci a je vybrán zhotovitel. V průběhu března zahájíme přípravné práce, které lze provádět i v zimních měsících a samotnou stavbu pak zahájíme na začátku stavební sezony,“ doplnil generální ředitel Technické správy komunikací hl. m. Prahy Jozef Sinčák.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se