Vláda ČR zakazuje volný pohyb osob (s výjimkami) – od 22. 10.

Vláda ČR zakazuje volný pohyb osob (s výjimkami) – od 22. 10.

Vláda s účinností ode dne 22. října 2020 od 06:00 do dne 3. listopadu 2020 do 23:59:

I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:

 1. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu
  povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
 2. nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
 3. cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin,
  léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického
  zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb osob příbuzných a blízkých,
  zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních
  a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu,
 4. cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle bodu I/3 tohoto usnesení pro
  jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
 5. cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného
  doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,
 6. cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného
  doprovodu příbuzných a osob blízkých,
 7. výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění
  a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
  b) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické
  činnosti,
  c) individuální duchovní péče a služby,
  d) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
  e) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
  f) veterinární péče,
 8. cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a pobytu tam a cest do vlastních
  rekreačních objektů a pobytu v nich,
 9. cest za účelem vycestování z České republiky,
 10. účasti na svatbě a pohřbu, v počtu ne vyšším než 10 osob, a návštěvy hřbitova,
 11. cest zpět do místa svého bydliště;

II. nařizuje

 1. omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu I tohoto usnesení,
 2. omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,
 3.  pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou
  – členů domácnosti,
  – zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
  – osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,
  – osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto
  činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob,
  – dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních,

  a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné;

III. omezuje právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu
shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že shromáždění se může účastnit
celkem nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při
zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry, přičemž každý účastník
je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének;

IV. doporučuje

 1. zaměstnavatelům
  a) využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou
  vykonávat v místě bydliště,
  b) podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené
  v kolektivní smlouvě,
  c) omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele,
 2. zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně
  2 metry (např. při nákupu),
 3. využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,
 4. osobám zajišťujícím služby podle bodu I/7 tohoto usnesení omezit přímý kontakt se
  zákazníky;

 

Vládní usnesení je ke stažení ZDE:

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se