Vláda ČR zpřísňuje opatření proti šíření koronaviru – od 30. 1.

Vláda ČR zpřísňuje opatření proti šíření koronaviru – od 30. 1.

Od soboty 30. ledna dojde v České republice k dílčím změnám krizových opatření, s účinností do 14. února 2021, které mají za cíl omezit šíření epidemie nemoci covid-19.

Změna pravidel pro volný pohyb osob:

  • Začne platit např. nová podmínka, že lidé mohou cestovat na své chaty a chalupy, avšak pobývat na nich smějí jen členové jedné domácnosti.
  • Vláda také nařídila, aby lidé omezili kontakty s jinými osobami než se členy domácnosti na nezbytně nutnou míru a důrazně doporučila, aby se lidé zdržovali v místě bydliště pouze se členy vlastní domácnosti a osobami, o které člen domácnosti pečuje, a aby při styku s jinými osobami používali respirátor bez výdechového ventilu třídy FFP2 nebo KN95.

Změna pravidel pro maloobchod a služby:

  • Vláda řešila především problém s obcházením zákazu poskytování ubytovacích služeb zneužíváním výjimky možnosti ubytování v případě služebních cest.
    Proto bude možné takové ubytování poskytnout pouze osobám, které se prokáží dokladem od zaměstnavatele nebo objednatele služeb o účelu služební cesty.
  • Z dosud platných výjimek byly nově zcela vyňaty prodeje zboží na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách. Povolen zůstává jen provoz těch mobilních prodejen, které zajišťují prodej potravin a drogistického zboží v obcích, kde není možné toto zboží zakoupit v jiné provozovně.
  • Zpřísňují se i pravidla pro provoz lanovek a vleků. Nově bude povolen provoz pouze lanových drah pro zajištění dopravní obslužnosti v rámci veřejných služeb a lyžařských vleků a lanových drah výhradně pro zajištění zásobování nebo chodu kritické infrastruktury

Aktualizované opatření týkající se volného pohybu osob najdete ZDE.

Aktualizované opatření týkající se maloobchodu a služeb najdete ZDE.

Další změny se týkají zákazu návštěv ve zdravotnických zařízeních na odděleních akutní péče. Výjimku budou mít za přísnějších podmínek třetí osoby při porodu, návštěvy pacientů s omezenou svéprávností a návštěvy pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění

Změny se dotknou i pravidel pro plošné antigenní testování na covid-19. Od 1. února se interval mezi testy plně hrazenými ze zdravotního pojištění zkracuje z pěti na tři dny. Kabinet tím chce vyjít vstříc především pendlerům, kteří se nově musí prokazovat dvakrát týdně negativními testy při cestách za prací do Německa.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se