Z jednání zastupitelstva

Z jednání zastupitelstva

Poděkováním MUDr. Sylvě Říhové za dlouholetou práci praktické lékařky v Mníšku začalo zasedání zastupitelů 26. září. „42 let jsem pracovala v Mníšku a 4 roky v Příbrami. Pacienty jsem měla strašně ráda, snažila jsem se pro ně dělat maximum. Snad se mi to dařilo. Přeji všem všechno dobré a hlavně zdraví,“ řekla lékařka, která ke konci září ukončila svou
mníšeckou praxi.

Ve veřejné schůzi Lenka Jeřábková uvedla, že není pravda, že 3x odmítla členství ve finančním výboru, ale že 2x nebyla zvolena a potřetí skutečně odmítla. Dále požádala, aby zastupitelstvo kontrolovalo přijatá usnesení, například to, které ukládalo radě města pravidelně aktualizovat a zpřístupnit na sdíleném prostoru zastupitelům a členům výborů
pracovní plán oprav a investic. Další diskutující pak vystoupila s podnětem k opravě chodníků na tzv. starém sídlišti. Starosta města Petr Digrin uvedl, že plán opravy chodníků je připraven včetně projektu na jednu z ulic (Rudé armády), oprava její části je v rozpočtu na rok 2016, více financí ale podle něj nyní k dispozici není.

Část diskuse se věnovala Kovohutím, stížnostem občanů na zápach vycházející z areálu a možnosti umístit ve městě měřicí stanici. Jak uvedla místostarostka Daniela Páterová, hygienická stanice uznává pouze hodnoty z vlastních měřicích zařízení. Starosta doplnil, že pořízení vlastních certifikovaných měřičů je navíc velmi nákladné.

V rámci zprávy o činnosti rady města a městského úřadu starosta informoval mj. o tom, že žádost o dotaci z IROP na opravu chodníků na Lhotecké a Dobříšské ulici byla úspěšně ohodnocena a čeká se na rozhodnutí a díle se pracuje mj. na žádosti o dotaci v programu regenerace městské památkové zóny (pro Skalku a kostelní zeď).

Zastupitel Jeřábek žádal vyčlenění 15 minut na každém zasedání ZM, kdy by zástupci školy/děti mohli přednést své návrhy/komentáře. ZM nesouhlasilo s tím, že zástupci školy/žáci mohou vystoupit ve veřejné diskusi, prostřednictvím zastupitele či po předchozí dohodě s RM zařadit svůj příspěvek na jednání zastupitelstva. Na jeho další podnět vzalo ZM na
vědomí informace o zanedbaných příkopech ve Stříbrné Lhotě a pověřilo OSMI a radu města, aby jejich vyčištění zajistily. Odložen byl bod týkající se informování spolků o zásazích do ochrany přírody ještě před začátkem správního řízení. Zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 4, jehož obsahem je především úprava rozpočtu kvůli odkladu výstavby Pavilonu.

V závěrečné části jednání se zastupitelé věnovali majetkovým záležitostem. Město schválilo předběžně odkup 18 drobných pozemků od společnosti Gonura Property o celkové rozloze cca 0,57 ha (například 10 m² pod Domovem pro seniory, části koryta Bojovského potoka na Pivárce, cesty k domům na Šibenci, apod.) a také smlouvu o bezúplatném převodu rybníčku ve Stříbrné Lhotě a pozemků okolo (č. p. 388 a 389/1 v k.ú. Stříbrná Lhota) od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (převod byl schválen ZM již v roce 2007).
Zastupitelé dále rozhodli o konsolidaci dvou úvěrových smluv města do jedné (jak uvedl
starosta, jedná se o smlouvu z roku 2005 na ČOV s úrokovou sazbou 1,4 % a smlouvu z roku 2015 na intenzifikaci ČOV s úvěrovou sazbou necelé 1 %). Město uzavře smlouvu s Českou spořitelnou, podle níž by zbytková výše úvěru měla být s úrokovou sazbou 0,56 %.

Zasedání skončilo ve 23.39.

Zápis z jednání můžete najít zde. Přehrejte si video.


Omluva
V tištěném Zpravodaji č. 255 jsme udělali chybu ve jméně paní Lenky Jeřábkové a omylem jsme ji přejmenovali na Hanu. Haně Jeřábkové i Lence Jeřábkové se tímto omlouváme.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se