Začala stavba nového mostu na Zbraslavi přes Strakonickou

Začala stavba nového mostu na Zbraslavi přes Strakonickou

Stavba nového mostu byla zahájena. Foto: Facebook/MCPrahaZbraslav

V souvislosti se zahájením výstavby nového mostu na Zbraslavi přes komunikaci Strakonická informuje Technická správa komunikací hl.m. Prahy o dopravním omezení, které se bude v průběhu jednotlivých etap měnit.

Nyní platí pro I. etapu (do 31. 10. 2020) zábor odstavných pruhů v obou směrech ulice Strakonická, přičemž jsou zachovány 2 jízdní pruhy v obou směrech.

Informace o aktuálních dopravních omezeních můžete sledovat na webových stránkách TSK PRAHA.

Rekonstrukce mostu začala koncem roku 2019, kdy byla realizována demolice a následně byly prováděny dokončovací práce spojené s demolicí a přeložkou kabelů, které byly dokončeny na konci ledna 2020.
Předpokládaný konec stavby je polovina ledna 2021.

Mapa s mostem na Zbraslavi. Zdroj: Tsk-praha.cz

Stavba nového mostu byla navržena tak, aby respektovala polohu původního mostu a přeložek sítí. Pro přemostění komunikace Strakonická je tedy navržena trámová předpjatá konstrukce o světlosti otvoru 33,50 m a šířky 9,60 m.  Nosná konstrukce je tvořena z pěti prefabrikovaných předpjatých železobetonových nosníků z betonu a železobetonové spřahující desky z betonu C 30/37 vyztužené ocelí B500B. Mostovka je na opěrách ukončena nízkými koncovými příčníky. Římsy jsou železobetonové, monolitické s použitými lícovými prefabrikáty výšky 700 mm. Na obou římsách je navrženo ocelové zábradlí výšky 1,1 m se svislou výplní.
Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se