Zprávy z rady města

Zprávy z rady města

Rada města
(dle zápisu z jednání 12. 10. 2016)

nesouhlasila s projektovou dokumentací pro stavební povolení k výstavbě rodinných domů Rymaně poz. č. 389/1 (důvodem bylo nevyhovující napojení lokality na veřejnou komunikaci za spoluúčasti investora, chybějící hydrogeologický posudek, nedořešená likvidace dešťových vod aj., rada též žádá doložení stanoviska správce sítí);
souhlasila s rozšířením prodejní plochy při Vánočním knoflíkovém trhu na spodní část pěší zóny na náměstí F. X. Svobody a s uzavřením části Pražské ulice od 7 do 13 hodin (mezi Velkou restaurací a odbočkou k poště);
vzala na vědomí rezignaci Mgr. Šárky Slavíkové Klímové na funkci členky Rady města;
jmenovala členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek pro rekonstrukci chodníků na ul. Lhotecké a Dobříšské: Petr Digrin, Pavla Duchoňová, Eva Mesteková, Tomáš Hink, Roman Procházka;
– souhlasila s navýšením výdajů na realizaci Rybovy České mše vánoční o 10 tis. Kč a pověřila starostu přípravou rozpočtového opatření;
souhlasila s tím, aby ZŠ Mníšek pod Brdy přijala finanční dary od Martin Uher spol. s r.o. (10 000 Kč), Lékárna Mníšek s.r.o. (5 000 Kč), Zahradnictví Mníšek pod Brdy (5 000 Kč), Družstvo Eurosignal (5 000 Kč), František Keyř (15 000 Kč) a Alexandra Merunková (2 000 Kč);
souhlasila se záměrem prodeje pozemku č. p. 235/2 v k.ú. Stříbrná Lhota o výměře 145 m2 (zahrada) předem vybranému zájemci;
souhlasila s uzavřením Smlouvy o poskytování pracovně-lékařských služeb mezi Městem a MUDr. Michalem Pirunčíkem;
jmenovala členkou Redakční rady Zpravodaje městečka pod Skalkou Ing. Svatavu Baumrukovou (vedoucí OKS);
souhlasila s předloženou projektovou dokumentací pro Úpravy a rekonstrukci výroby na pozemku č. parc. 2005/18, 2005/38, k.ú. Mníšek pod Brdy (vlastníkem je firma Aspius s.r.o.);
souhlasila s plánovanou stavbou „CNG plnící stanice Mníšek pod Brdy“ v k.ú. Mníšek pod Brdy;
jmenovala Bc. Petra Smorádka, DiS. zástupcem velitele Městské policie Mníšek pod Brdy, a to s okamžitou platností;
– přijala usnesení, podle nějž Město Mníšek pod Brdy jako vlastník pozemku č. 1290/1 k. ú. Mníšek pod Brdy (Pivovárka) souhlasí se sečením ruderálního porostu na uvedeném pozemku, s vyčištěním odvodňovací strouhy a zhotovení tůní pro obojživelníky, které zajistí Hnutí Brontosaurus v rámci programu „Akce příroda“ (komise pro životní prostředí projekt doporučuje a podpoří ho odborným dohledem).

Všechna usnesení rady města najdete na www.mnisek.cz.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se