Adventní čas zpestřil koncert smyčcového kvartetu a pěveckého sboru v mníšeckém kostele

Adventní čas zpestřil koncert smyčcového kvartetu a pěveckého sboru v mníšeckém kostele

Společné vystoupení Musica Podberdensis a Hvozdnického pěveckého sboru

Třetí adventní neděli přijaly do Mníšku pozvání vokálně instrumentální soubor MUSICA PODBERDENSIS a 20členný HVOZDNICKÝ PĚVECKÝ SBOR pod vedením Veroniky Kopecké.

Pro diváky ve zcela zaplněné lodí kostela sv. Václava si připravili převážně adventní a vánoční repertoár který symbolicky otevřeli antifonou (zhudebněné biblické verše), jejíž text pochází z 8. století a oslavuje blížící se narození Spasitele.

Zleva Pavel Kopecký, Veronika Kopecká, Alena Kopecká, Ondřej Palkovský a Ondřej Kopecký

Během více než hodinového koncertu zazněly skladby slavných barokních skladatelů Georga Fridricha Händela a Antonia Vivaldiho se sopránovými áriemi a část Dvořákova „Smyčcového kvartetu F dur Amerického“. Následovaly sborové skladby s vánoční tématikou, zpívané převážně latinsky a česky, vznikající v období středověku a renesance. K těm známějším patřily původem anglická „Dobrý král Václav“ a „Betlémskými pastvinami“ mající kořeny ve Francii.  Koncert zakončily dvě, v období romantismu, zhudebněné modlitby středověkého mystika sv. Tomáše Akvinského. Tenorové árie ve druhé ze skladeb se bravurně zhostil nevidomý zpěvák ze sboru. Aplaudující publikum si vynutilo přídavek, kterým byla árie „Lascia Chio pianga“ z Händelovy opery Rinaldo, kdy se kostelem nesl krásný soprán Aleny Kopecké.

Použitá foto: autor
Více fotografií z koncertu najdete na mníšeckém facebooku.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se