Připomeňme si krásný koncert z mníšeckého kostela

Připomeňme si krásný koncert z mníšeckého kostela

Ke svátkům vánočním patří ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ, kterou před 225 lety zkomponoval rožmitálský kantor JAKUB JAN RYBA.
V sobotu 25. prosince 2021 (Boží Hod Vánoční) zazněla „Rybovka“, stejně jako každý rok, v mníšeckém kostele sv. Václava.
Symbolicky v tom samém kostele, na jehož kůru hrával Jakub Jan Ryba, když býval v letech 1788-1789 učitelským pomocníkem v mníšecké škole.

Přejeme vám příjemný poslech.

ĆESKÁ MŠE VÁNOČNÍ:
Kyrie „Hej mistře, vstaň bystře“ 0:00
Gloria „ Sláva budiž bohu velikému“ 6:16
Evanelium „Vzhůru bratři, jenom čerstvě vstávejte“ 11:38
Credo „Pospíchejme k Betlému, místu svatému“ 15:17
Offertorium „V pokoře poklekněme“ 21:20
Sanctus „Nebe hlásej „Svatý““ 28:38
Benedictus „Pane země i nebe, my zde chválíme Tebe“ 30:38
Agnus Dei „Nyní se do Tvé ochrany poroučíme“ 34:22
Communio „S radostí, s plesáním, s veselostí“ 37:28

Účinkují:
Komorní orchestr a sbor Praga Camerata, umělecká vedoucí Lucie Sedláková Hůlová
Mníšecký chrámový sbor, sbormistr Jan Krejčí
Sólisté:
Jitka Svobodová – soprán
Oldřiška Richter Musilová – alt
Jaroslav Novák – tenor
Libor Novák – bas
Jiřina Marešová – varhany
diriguje:
Vojtěch Jouza

Video:
www.milanherman.cz

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se