Svatováclavský koncert vzdá poctu Antonínu Dvořákovi

Svatováclavský koncert vzdá poctu Antonínu Dvořákovi

V úterý 28. září 2021 se v mníšeckém kostele sv. Václava koná od 18 hodin Svatováclavský koncert u příležitosti 180. výročí narození skladatele Antonína Dvořáka.

Téma koncertu, uvedení děl Antonína Dvořáka (1841-1904), nebylo zvoleno náhodou. Dne 8. září jsme si připomněli 180. výročí narození tohoto slavného české skladatele a podle informací uváděných o mníšeckém kostelu, měl při své jedné návštěvě Mníšku dokonce zahrát na místní varhany!
Zazní výběr z Biblických písní, slavné Largo, Klid lesa, ale i méně známé, avšak velmi půvabné skladby pro koncertující instrumentální obsazení. 
Jan Kalfus bude hrát na místní varhany, ale přiveze si přiveze také harmonium, na které bude společně zahrána i jedna skladba dole před lavicemi. Budou se střídat vstupy zdola i z kůru, což bude pro posluchače pestřejší.
Koncert s Dvořákovou hudbou bude symbolicky zahájen Michnovou písní ke svatému Václavu a zakončen slavným Svatováclavským chorálem, který si budou za doprovodu varhan moci zazpívat i všichni posluchači.

Vystoupí:
Jan Kalfus – varhany, harmonium
Jaroslav Novák – tenor
Lucie Sedláková Hůlová – housle
Pavel Hůla – housle
Martin Sedlák – violoncello

Během koncertu se můžete zaposlouchat do následujcích skladeb:

Adam Václav Michna z Otradovic (1600-1676): O svatém Václavu, patronu a dědici českém

Antonín Dvořák:
Preludium D dur pro varhany
Klid lesa op. 68 pro violoncello a varhany
Biblické písně op. 99 (výběr): 4. Hospodin jest můj pastýř, 5. Bože! Bože! Píseň novou, 10. Zpívejte Hospodinu píseň novou.
Largo z Novosvětské symfonie v úpravě pro housle a varhany
Hymnus ad Laudes in Festo SS. Trinitatis
Drobnosti op. 75a pro dvoje housle a violoncello
Cavatina
Romance
Maličkosti op. 47 pro dvoje housle, violoncello a harmonium
Allegretto scherzando
Tempo di menueto (Grazioso)
Allegretto scherzando
Canon. Andante con moto
Poco Allegro

Svatováclavský chorál (kancionál 830)

Vstupné je dobrovolné.

Představení interpretů:

JAN KALFUS začal studovat hru na varhany u svého otce, pak pokračoval u Jaroslavy Potměšilové a Jiřího Ropka na Pražské konzervatoři a dále u Jana Hory na Akademii múzických umění v Praze. V letech 1982-83 studoval u Viktora Lukase na Musikhochschule v Kolíně nad Rýnem.
Na varhanní soutěži Pražského jara v roce 1984 získal Jan Kalfus titul laureáta. Předtím již byl oceněn diplomy na soutěžích v Linci, Lipsku a v Brně.
Samostatně koncertuje doma i v zahraničí od roku 1979 a během své koncertní dráhy vystoupil ve většině evropských států, v Jihoafrické republice, Mexiku, USA, Koreji, Japonsku, Novém Zélandu a Austrálii.
Jan Kalfus často spolupracuje s významnými soubory a orchestry např. Kühnův dětský sbor, Schola gregoriana Pragensis, Česká filharmonie a Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Stejně tak je i vyhledávaným partnerem sólistů např. Roman Janál, Yvona Škvárová a další.
V roce 1994 Jan Kalfus společně s Pavlem Kudeláskem a Pavlem Vernerem založil Stamicovo trio (housle, violoncello a cembalo), které se věnuje interpretaci převážně skladeb barokních mistrů.
Od roku 1988 je Jan Kalfus pedagogem na varhanním oddělení Pražské konzervatoře a současně působí jako varhaník na Karlově univerzitě v Praze.
Jan Kalfus je zakládajícím členem Společnosti pro duchovní hudbu.
Ve svém repertoáru má díla od baroka až po soudobou hudbu, zvláště pak díla českých skladatelů.

Tenorista JAROSLAV NOVÁK, rodák z nedaleké Líšnice, je členem Kühnova smíšeného sboru. Během své pěvecké kariéry procestoval kromě zemí Evropy také Čínu, Japonsko, Izrael, Jordánsko a další. Na domácí scéně účinkuje v Opeře Národního divadla v Praze a hostuje u Pražského filharmonického sboru.

 

Houslistka LUCIE SEDLÁKOVÁ HŮLOVÁ je absolventkou Konzervatoře v Praze a hudební fakulty AMU. Na svém kontě má řadu úspěšných sólových vystoupení s orchestry i s různými partnery v komorní hře. V roce 2004 se například s velkým úspěchem představila jako sólistka Plzeňské filharmonie s dirigentem Jiřím Malátem na turné v USA (Dvořákův Houslový koncert). Se svým manželem, violoncellistou Martinem Sedlákem tvoří České smyčcové duo a společně s klavíristkou Veronikou Böhmovou hrají v klavírním triu Kinsky Trio Prague. Je sólistkou a členkou komorního orchestru Praga Camerata. Několik sezón působila v mládežnických orchestrech (Orchestr Evropské unie, UBS Verbier Festival Orchestra), kde spolupracovala s nejslavnějšími světovými dirigenty a sólisty. Se všemi těmito soubory absolvovala již stovky koncertů po celém světě v nejslavnějších koncertních síních a natočila několik CD.
Zabývá se také autentickou interpretací staré hudby. V této oblasti spolupracuje s renomovanými soubory (např. Musica Florea, Capella Regia, Capella Ornamentata aj.) a sólisty. V roce 2020 spolu s Jaroslavem Tůmou nahráli kompletní cyklus Biberových Růžencových sonát v původních skordaturách a na dobové nástroje na 2CD pro vydavatelství ARTA, které bylo co do dramaturgického přínosu v časopisu Harmonie označeno dokonce jako „nejlepší český houslový projekt roku 2020.“

 

Houslista PAVEL HŮLA je respektovaným sólistou a komorním hráčem. V letech 1975 – 2010 byl primáriem Kocianova kvarteta, poté v letech 2010 – 2015 primáriem Pražákova kvarteta. S Kocianovým kvartetem absolvoval přes 3200 koncertů ve třiceti třech zemích světa a nahrál pět desítek CD (pro firmy Supraphon, Denon, Orfeo a Praga Digitals). Jako sólista vystupoval Pavel Hůla s našimi předními orchestry, mj. i s Českou filharmonií za řízení Václava Neumanna. Od roku 2001 je Pavel Hůla uměleckým vedoucím komorního orchestru Praga Camerata. V té souvislosti se stále častěji věnuje i dirigování. Od roku 2006 působí pedagogicky na pražské AMU a je lektorem řady mezinárodních kurzů. Je též zván do porot mezinárodních soutěží. Od roku 2009 je předsedou poroty Mezinárodní Kocianovy houslové soutěže v Ústí nad Orlicí.

 

Violoncellista MARTIN SEDLÁK je absolventem Konzervatoře v Praze a hudební fakulty AMU. Má za sebou řadu mistrovských kurzů u významných violoncellistů naší doby jako jsou M. Mlejnik, E. Arizcuren, T. Kühne, M. Perényi a M. Rostropovič. M. Rostropovič o něm řekl,: „Je to cellista, který dokonale ovládá svůj nástroj“. V roce 1996 se stal laureátem Mezinárodní violoncellové soutěže v Liezenu v Rakousku (2. cena) a semifinalistou Mezinárodní violoncellové soutěže Dr. Luise Sigalla v Chile. V roce 1997 zvítězil v soutěži Nadace Bohuslava Martinů v Praze (1. cena) a současně získal zvláštní cenu za nejlepší provedení skladby B. Martinů. V roce 1998 byl zařazen jako sólista na prestižní listinu mladých Českého hudebního fondu.
Martin Sedlák je kromě sólové hry také vyhledávaným komorním hráčem. Je členem Českého smyčcového dua s houslistkou Lucií Hůlovou, klavírního tria Kinsky Trio Prague a také členem a sólistou komorního orchestru Praga Camerata. Spolupracuje také s jazzovým triem v projektu “Grand Tango”. Jako sólista a komorní hráč vystupoval téměř ve všech státech Evropy, ale také v Mexiku, Chile, Argentině, Rusku, Jordánsku, Sýrii, Egyptě, Seychelských ostrovech, Japonsku, Koreji, USA a Kanadě. Na svém kontě má již řadu nahrávek na CD i pro Český rozhlas.
Od roku 2001 do roku 2003 byl členem a také koncertním mistrem UBS Verbier Festival Orchestra vedeného Jamesem Levinem, a v letech 2005-7 UBS Verbier Chamber Orchestra. S těmito tělesy koncertoval v nejprestižnějších koncertních síních po celém světě, proslulou Carnegie Hall v New Yorku nevyjímaje. Spolupracoval dva roky se světoznámým houslistou Maximem Vengerovem. V rámci celosvětového turné s ním vystoupil například v Carnegie Hall New York, Musicverain Wien, Concertgebouw Amsterdam, Royal Albert Hall London, Tokyo Opera City a jinde.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se