V Brdech byl vyhlášen další památný strom

V Brdech byl vyhlášen další památný strom

Douglasku najdete u loveckého zámečku Tři trubky.

Chráněná krajinná oblast Brdy má další, v pořadí již šestý památný strom. Je to douglaska tisolistá, která se nachází u loveckého zámečku Tři trubky nedaleko obce Strašice.

Jedná se o mohutný soliterně rostoucí dvoják vysoký 35 m, který je s obvodem kmene 605 cm nejenom největším stromem svého druhu v Brdech, ale i jednou z největších douglasek České republiky.

Strom je vysoký 35 m s obvodem kmene 605 cm.

Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii) není náš původní druh, pochází se Severní Ameriky. U nás se vysazuje od poloviny 19. století, nejprve v parcích jako okrasná dřevina, později i v lesích, jako dřevina hospodářská. Před loveckým zámečkem Tři trubky byla údajně vysazena po jeho vybudování, tedy kolem roku 1890. Podobně staré douglasky najdeme i v lesním porostu za zámečkem. Ty sice vzhledem k tomu, že nerostly soliterně, nedosahují tak mohutných rozměrů, rozhodně však stojí za to si je prohlédnout.
Douglaska se často zaměňuje za jedli či smrk, jedná se však o samostatný druh. Snadno ji poznáme podle charakteristických šišek, které na stromě rostou směrem dolů a jako „jazýčky“ z nich vyčnívají trojcípé podpůrné šupiny.

Šišky douglasky se od těch smrkových nebo jedlových výrazně liší.

V Brdech vyhlašuje památné stromy Agentura ochrany přírody ČR, Správa CHKO Brdy. Dosud byly na jejich území vyhlášeny tyto památné stromy:

  • Buk lesní na Teslínech (poloha: 49°37´16,7´´N, 13°45´12,7´´E)
  • Buk lesní v Orlově (49°41.23438′, E 13°56.77780′)
  • Douglaska na Třech trubkách (49°42’17.969″N 13°47’26.299″E)
  • Dub na Záběhlé 1 – dvoják (49°39´41,7´´N, 13°47´10,5´´E)
  • Dub na Záběhlé 2 (49°39´39,1´´N, 13°47´10,9´´E)
  • Klen na Hrachovišti (49°47´16,3´´N, 13°54´16,4´´E)

Návrh na vyhlášení památných stromů může podat každý občan ČR. Do nově vzniklé databáze významných stromů rostoucích na území CHKO můžete posílat údaje i vy. Za významné se považují ty stromy, jejichž obvod dosáhl 350 cm (listnaté stromy), 300 cm (jehličnaté stromy), případně 200 cm (ovocné stromy).
Databázi najdete na webu: brdy.ochranaprirody.cz

Ty „nej“ významné stromy z této databáze pak budou vyhlášeny jako památné. Ostatní se ochránci přírody budou ve spolupráci s jejich majiteli snažit zachovat.
Památné stromy jsou pojmem, který je v naší legislativě zakotven od roku 1992, kdy byl vydán zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Významné stromy měly zvýšenou ochranu zabezpečenou již v zákoně č. 40/1956 Sb. a to ve formě chráněných přírodních výtvorů, případně chráněných přírodních památek.

Použitá foto: autor článku

 

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se