Velikonoční neděli prozářila svým hudebním vystoupením rodina Kopeckých

Velikonoční neděli prozářila svým hudebním vystoupením rodina Kopeckých

Rodina Kopeckých přinesla na Velikonoční neděli radost do našich domovů

Pohlazením po duši byl pro diváky přímý přenos Velikonočního koncertu v podání rodiny Kopeckých, který se uskutečnil v neděli 4. dubna 2021 od 16 hodin v kostele sv. Václava v Mníšku pod Brdy.

Rodiče Ondřej a Veronika Kopečtí se svými pěti dcerami, Klárou, Barborou, Magdalenou, Kristinou a Miriam, připravili divákům a posluchačům u monitorů na Velikonoční neděli krásný a dojemný kulturní zážitek.
V muzikální rodině Kopeckých z Bratřínova se láska k hudbě dědí po generace, a tak nebylo překvapením, že se do Velikonočního koncertu zapojily, vedle rodičů, i její nejmladší členky. Kromě zpěvu zahrály také na zobcovou flétnu, housle, lesní roh, klarinet nebo violloncelo. Je obdivuhodné, že žádná z malých účinkujících netrpěla trémou, i když na ně po celou dobu směřovaly kamery a světla natáčecího týmu.

Úvodní slovo pronesl mníšecký farář Jan Dlouhý

„S nabídkou uspořádat koncert jsme byli osloveni panem farářem Janem Dlouhým zhruba před měsícem. Za tu dobu jsme, kromě výběru repertoáru, museli většinu skladbiček upravit pro nástroje, na které naše rodina hraje a pak následovalo zkoušení,“ uvádí Veronika Kopecká k nápadu uskutečnit rodinný koncert.
Koncert byl rozdělen do čtyř pásem, které citlivě sestavil a průvodním slovem doplnil Ondřej Kopecký: „Skladby jsme vybírali podle toho, aby odpovídaly smyslu koncertu a pasovaly nejen k sobě navzájem, ale i k průvodnímu slovu. Začínáme duchovní hudbou, dále tam jsou dětské písničky, část tvoří rodinné muzicírování s texty dědečka a hudbou maminky, a poslední část je věnována zklidnění a zamyšlení.“

Na zobcovou flétnu zahrála nejmladší členka rodiny

První část koncertu byla složena z duchovních písní oslavujících Zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Na úvod překvapila známá melodie barokního skladatele Adama Michny z Otradovic „Nebeští kavalérové“, ve které původní „vánoční verzi“ nahradil text na velikonoční téma.
Druhé z pásem bylo věnováno lidovým písním v netradiční úpravě Veroniky Kopecké pro zobcovou flétnu, housle a violloncelo. Děti zazpívaly, za hudebního doprovodu rodičů, známé Běžela ovečka, Já jsem z Kutné hory, Marjánko, Marjánko a Teče voda, teče.
Třetí oddíl představovaly dětské písně o zvířátkách, které pro své vnučky napsal na svých cestách po světě Jaroslav Pokorný a zhudebnila je Veronika Kopecká.
Během závěrečné části koncertu zazněla díla barokních mistrů Antonia Vivaldiho, Henryho Purcella a Georga Fridricha Händela.

„Uspořádání rodinného koncertu při největším křesťanském svátku pro nás znamená vzácnou příležitost a jsme moc rádi, že naše koncertování mohlo přispět k tomuto svátečnímu dni,“ dodal na závěr Ondřej Kopecký.

Velikonoční koncert hostila krásná barokní loď mníšeckého kostela sv. Václava

V době vládních protiepidemiologických opatření, která mj. zakazují účast obecenstva na kulturních akcích, připravila mníšecká radnice s místní farností krásný a milý dárek k letošním Velikonocům.

Koncert rodiny Kopeckých si můžete pustit ze záznamu na mníšeckém youtube kanálu na: bit.ly/VelikonocniKoncertMnisek .

Použitá foto: autor

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se