Volnočasový klub pro děti a dospívající je otevřen

Volnočasový klub pro děti a dospívající je otevřen

Pilné přípravy na otevření nového klubu

Děti a mladí lidé ve věku 9 až 19 let mohou každé pondělí od 14 do 17 hodin smysluplně trávit čas v novém volnočasovém klubu v přízemí MKS V Lipkách, v ulici Na Oboře 610. Klub je otevřen také rodičům, pedagogům a všem dalším, kteří přichází do kontaktu s dětmi a prožívají s nimi náročná témata v jejich životě. Odborné vedení zajišťují lektoři z Centra primární prevence Magdaléna, o. p. s.

Program klubu se bude zaměřovat na různá témata, která jsou blízká dětem a dospívajícím. Ti si budou moci vybrat, jestli se programu zúčastní, nebo jestli stráví čas jinou činností.  Mohou se také obrátit na odborné lektory s individuálními problémy, se kterými si neví rady. Klub je nízkoprahový. Vstup je zdarma, je zajištěná anonymita návštěvníků, pro které vytváříme bezpečné a respektující prostředí. „Lektoři mají zkušenosti s řešením rozličných otázek od těch vztahových, až po problémy s návykovými látkami nebo sebepoškozováním a mohou se na ně obrátit i rodiče, pedagogové a další,“ doplňuje Lucie Hegerová, vedoucí Centra primární prevence služby, které volnočasový klub provozuje. Hned v den otevření klubu navštívili prostory žáci z ZŠ Komenského 886, kteří se seznámili s jeho fungováním. Informaci o zahájení činnosti klubu získali také žáci a rodiče z druhé mníšecké základní školy.

Volnočasový klub je součástí projektu Podpora komunitně vedeného místního rozvoje v regionu MAS Hřebeny, díky kterému v Mníšku pod Brdy vzniká víceúčelové centrum pro komunitní život ohrožených dětí a mládeže, rodičů, seniorů a dalších skupin s rizikem sociálního vyloučení.

 V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na koordinátorku volnočasového klubu Lucii Hegerovou na emailu hegerova@magdalena-ops.cz.

Za Magdalénu, o. p. s. Šárka Slavíková Klímová, PR manažerka (text i foto)

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se