Rymaňská kaple slouží věřícím již 100 let

Rymaňská kaple slouží věřícím již 100 let

Stoletá kaple v Rymani

Kaple Panny Marie Svatohorské je nejmladší církevní stavbou na území mníšecké římskokatolické farnosti.

V Rymani mívali zvonek na dřevěném sloupu, který stával nedaleko pozdější kaple, v místech nad železniční tratí. Častým používáním byl ale již sloup rozkývaný a hýbal se. Vzhledem k jeho špatnému stavu se obyvatelé Rymaně rozhodli, že si v těžkých poválečných časech, kdy „byl materiál závratně drahý“, rovnou postaví kapličku.
„Celý rok na té kapli pracovali. Když z polí znaveni s večerem se vraceli, nakrmili a znovu zapřáhali a jeli pro písek, pro cihly, pro vše, čeho k stavbě třeba bylo. A obyvatelé Rymaně – zedníci – po práci na stavbě jinde stavěli si kapličku doma, a nezedníci pomáhali.“

Foto: Jan Šťastný, Městečko pod Skalkou (1948)


Nová kaple byla vysvěcena 18. května 1924 mníšeckým farářem Františkem Rausem. O této slavnostní události hovoří podrobně obsáhlý zápis ve farní kronice (Rymaně sice tehdy ještě politicky patřila pod obec Zahořany, ale z hlediska církevní administrativy byla součástí mníšecké farnosti). Farář Raus, který zápis do kroniky pořídil, viděl v této události symbolickou odvetu za stržení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí (v listopadu 1918): „A postavili zatím, co jiní bořili.“
V neděli 18. května vyšel dlouhý průvod z mníšeckého kostela a před novou kaplí uvítala faráře družička v bílých šatech slovy: „My kapličku jsme Matce Boží zasvětili. Dal každý, co mohl rád, dal práci někdo, jiný peníz zas, abychom Matku Boží odprosili: Za zlobu těch, kdo zapřeli Tvou slávu, za všechnu hanu, kterou Tebe mučí.“
Na její uvítání odpověděl farář: „Kdyby předkové vaši dnes vstali a viděli, co jste dokázali, jak by se podivili.“ Dále přede všemi vyprávěl dojemný příběh, kdy ho na faře navštívil dělník, který se představil jako rymaňský rodák a předal mu 20 Kč na výstavbu kaple s tím, že „dá víc, až mu lépe bude.“
Na konci zápisu farář Raus připomíná, že vysvěcení kaple proběhlo za velké účasti diváků: „v Rymani bylo lidí, že neviděla jich Rymaň co stojí“ a kvůli nedostatku volného místa museli stát až na železniční trati.

 Z „Památní knihy fary v Mnišku.“ zpracoval Libor Kálmán

Slavnostní mše svatá ke 100. výročí vysvěcení kaple se konala ve středu 15. května 2024.


SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se