Blíží se druhá přímá volba prezidenta

Blíží se druhá přímá volba prezidenta

Kandidaturu na ministerstvo vnitra podalo 18 lidí, ale část z nich do boje nezasáhne kvůli nesplnění zákonných požadavků. Lidé tak budou vybírat hlavu státu z 9 kandidátů.

Budete v době prezidentské volby mimo domov, ale volit chcete? Ze zákona máte právo hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Jen musíte včas požádat o voličský průkaz.

„O voličský průkaz je možné požádat dvěma způsoby, osobně nebo písemně, doporučenou žádostí, v obou případech na obecním úřadě podle místa trvalého pobytu,“ vysvětluje Miroslava Jeřábková z odboru vnitřních věcí mníšeckého městského úřadu. Na osobní vyřízení je podle jejích informací lhůta do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 10. ledna 2018 do 16:00 hodin. Na podání písemné žádosti o vystavení voličského průkazu je lhůta nejpozději do 05. ledna 2018.

„Písemná žádost v listinné podobě musí být opatřená úředně ověřeným podpisem, přičemž ověření podpisu je v tomto případě zdarma. Elektronické podání žádosti se přijímá prostřednictvím datové schránky,“ upřesňuje Miroslava Jeřábková.

Obecní úřad předá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 28. prosince 2017, osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu nebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu, a to i do zahraničí.

Prezidentská volba se koná ve dnech 12. a 13. ledna 2018, případné 2. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018 za podmínek stanovených zákonem č. 275/2012 Sb., zákon o volbě prezidenta republiky v platném znění. Do voleb se přihlásilo 20 kandidátů, ale ministerstvo vnitra již oznámilo, že jedenáct kandidátních listin má zjevné závady. Lidé budou volit hlavu státu pravděpodobně mezi těmito kandidáty: Milošem Zemanem, Jiřím Drahošem, Michalem Horáčkem, Mirkem Topolánkem, Markem Hilšerem, Vratislavem Kulhánkem, Jiřím Hynkem, Pavlem Fischerem a Petrem Hannigem.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se