Jak zažádat o Příspěvek na péči

Jak zažádat o Příspěvek na péči

Příspěvek na péči (dále jen PnP) je určen osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle zákona o sociálních službách.

Z poskytnutého příspěvku pak tyto osoby hradí pomoc, kterou jim může dle jejich rozhodnutí poskytovat osoba blízká, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb (pečovatelská služba, domov pro seniory a podobně).
PnP má 4 stupně, podle kterých jsou odstupňovány měsíční dávky u dospělých osob od 880 Kč do 19 200 Kč.
O dávky se žádá na Úřadu práce prostřednictvím dvou formulářů: „Žádost o Příspěvek na bydlení“ a „Oznámení o poskytovateli pomoci“.

Abyste nemuseli jezdit na Úřad práce, můžete se obrátit na sociálního pracovníka města Mníšek pod Brdy Bc. Lukáše Říhu. Můžete za ním zajít na městský úřad, nebo si s ním domluvit schůzku u vás doma na tel.: 739 735 447. Vyplní s vámi formuláře, které se pak odešlou poštou na Úřad práce. Sociální pracovník vás provede celým řízením o PnP a pomůže I s případným odvoláním.


Lukáš Říha

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se