Poplatek za komunální odpad můžete uhradit do konce března 2022

Poplatek za komunální odpad můžete uhradit do konce března 2022

Finanční odbor MÚ Mníšek pod Brdy informuje občany, jakým způsobem lze uhradit poplatky za svoz komunálního odpadu na rok 2022.

Poplatek za svoz komunálního odpadu je splatný do 31. března 2022.
Oproti roku 2021 nedochází k žádným změnám v cenách ani frekvenci svozu.

Prosíme, abyste přednostně využívali možnosti platby bankovním převodem na číslo účtu:
35-0388055349/0800 s uvedením vašeho variabilního symbolu (desetimístné číslo začínající na tři sedmičky – 77700XXXXX, které je stále stejné, nemění se). Naleznete ho podle platby provedené v loňském roce (výpis z účtu, nebo doklad o zaplacení na pokladně).

Informace k poplatkům na rok 2022 najdete v přehledném CENÍKU, který si můžete stáhnout ZDE. Tento Ceník je stejný jako v roce 2021.

Jak postupovat při platbě za komunální odpad?
• Pokud na rok 2022 neplánujete změnu, výše poplatku zůstává stejná, jako v minulém roce. Variabilní symbol zůstává stejný jako v předchozím roce (nutno VS při platbě uvést, abychom dokázali platbu spárovat).
• V případě, že budete chtít změnit velikost nádoby, musíte zakoupit nádobu novou. Pokud chcete změnit frekvenci svozu, nebo při změně velikosti nádoby zakoupit nádobu novou, dostavte se do kanceláře k paní Aleně Pokorové (městský úřad, 1. patro, č. dveří) ve stanovené úřední době (pondělí a středa od 7:30 do 11:30 a 12:30 do 17:30).

Upozorňujeme, že v případě změny velkosti nádoby či pořízení nové nádoby, budete hradit její zakoupení! (nádobu si po uhrazení poplatku vyzvednete a zaplatíte na sběrném dvoře, info@bosbrdy.cz).

Ceny nádob při zakoupení:
nádoba 80 litrů – 800 Kč (661,16 Kč bez DPH)
• nádoba 120 litrů – 800 Kč
(661,16 Kč bez DPH)
• nádoba 240 litrů – 1 100 Kč
(909,10 Kč bez DPH)
• nádoba 1 100 litrů – 9 075 Kč
(7 500 Kč bez DPH)

Od pondělí 17. ledna 2022 můžete zaplatit poplatek za svoz komunálního odpadu bankovním převodem, nebo osobně na pokladně městského úřadu (1. patro).

Pokladna bude otevřena v následujících úředních hodinách:
pondělí: 7:30 – 11:30 a 12:30 – 17:30
úterý: 7:30 – 11:30
středa: 7:30 – 11:30 a 12:30 – 17:30

Termíny a slevy
Pokud plátce uhradí poplatek později než do 31. března 2022, ztratí nárok na příspěvek od města (toto platí pro poplatníky, kteří mají trvalý pobyt na území města Mníšek pod Brdy).
Při platbě poplatku za komunální odpad bankovním převodem musí být částka připsána na účet města nejpozději 31. března 2022.

Známka na nádobu
Prosím, pamatujte na to, že zároveň je třeba vyzvednout a na nádobu nalepit známku na odvoz komunálního odpadu do 31. března 2022.
Známky bude možné (po zaplacení poplatku a jeho připsání na účet města) vyzvednout v pokladně (1. patro městského úřadu).
Mějte prosím s sebou zapsaný váš variabilní symbol (urychlí to vydání známky).

město Mníšek pod Brdy

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se