Senátní volby 2. kolo – informace pro žadatele o zvláštní přenosnou volební schránku

Senátní volby 2. kolo – informace pro žadatele o zvláštní přenosnou volební schránku

Přinášíme informace pro žadatele o zvláštní přenosnou volební schránku pro 2. kolo voleb do Senátu.

Platí POUZE pro osoby, které jsou v nařízené karanténě/izolaci z důvodu nemoci Covid-19*, mají trvalý pobyt na území Středočeského kraje nebo na území příslušného senátního obvodu a zároveň pobývají na území Středočeského kraje.

Telefonní čísla: 257 280 397, 257 280 862, 257 280 680, 257 280 918

Příjem telefonických žádostí:
pondělí a středa: 8:00 – 17:00
úterý a čtvrtek: 8:00 – 16:00 (ve čtvrtek 8.10. do 20:00)
pátek: 8:00 – 16:00

Hlasovat do zvláštní přenosné volební schránky má právo volič:

  • který má právo volit do Senátu v příslušném volebním obvodu
  • kterému byla nařízena karanténa/izolace z důvodu covid-19
  • který nemohl z vážných důvodů využít hlasování u volebního stanoviště (drive-in) a
  • který má trvalý pobyt na území senátního volebního obvodu zasahujícího na území Středočeského kraje a pobývá v obci na území Středočeského kraje; komise pro hlasování se zásadně pohybuje pouze na území kraje, pro který byla řízena, tzn. nevyjíždí za voličem za hranice kraje.

Hlasování do přenosné hlasovací schránky bude probíhat v pátek 9.10. od 7:00 do 22:00, a v sobotu 10.10. od 7:00 do 14:00.

Postup při hlasování do zvláštní přenosné volební schránky:

  • řed příjezdem bude volič telefonicky kontaktován a vyrozuměn o přibližném času příjezdu, aby se mohl připravit,
  • zapisovatel ověří totožnost voliče z platného občanského průkazu (ověření totožnosti jiným způsobem, např. cestovním pasem nebo řidičským průkazem není přípustné),
  • zapisovatel ověřuje, zda je volič v karanténě/izolaci ve vztahu ke covid-19 – má potvrzení. Lze akceptovat i potvrzení zobrazené na displeji telefonu, nebo SMS od KHS,
  • po ztotožnění a ověření karantény/izolace z důvodu covid-19 zapisovatel voliči vydá úřední obálku, případně hlasovací lístky pro volby, v nichž je oprávněn hlasovat,
  • pokud se volič nachází a má trvalý pobyt na území obce, kde je vyhlášeno místní referendum, vydá komise voliči i úřední obálku a hlasovací lístek pro místní referendum.

* Nařízená karanténa/izolace: karanténu/izolaci nařídila hygienická stanice nebo praktický lékař formou e-neschopenky, nebo karanténu nařídil praktický lékař a vydal o tom speciální potvrzení.

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se