Stavba vodovodu a splaškové kanalizace v Severní ulici

Stavba vodovodu a splaškové kanalizace v Severní ulici

Jedna z vykopaných sond, podle které zhotovitel zjistí, zda bude postupovat protlakem nebo bude kopat.

Společnost Novadus, spol. s.r.o. zahájila práce na stavbě vodovodu a splaškové kanalizace pro 4RD v ulici Severní, k. ú. Rymaně, Mníšek pod Brdy.

Stavba bude sloužit k zásobování vodou a odvedení komunálních splaškových vod čtyř rodinných domů plánovaných v dané lokalitě.

V průběhu stavby dojde dočasně ke zhoršení životního prostředí v lokalitě, a to provozem stavebních mechanizmů a vlivem zvýšené frekvence těžké dopravy při transportu stavebních materiálů a výkopku, kdy bude zvýšena prašnost a hladina hluku.

Spolu s dodavatelskou společností se budeme snažit o minimalizaci těchto negativních vlivů a zkrácení doby výstavby na minimum.
Nejzazším termínem dokončení stavby je listopad 2020.

 

Katastrální situační výkres
Výkopové práce v ulici

Použitá foto: autorka článku

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se