Začala dlouho očekávaná rekonstrukce Řevnické ulice

Začala dlouho očekávaná rekonstrukce Řevnické ulice

Fréza v pilné práci

V pondělí 12. června 2023 začala dlouho očekávané rekonstrukce povrchu Řevnické ulice!

Opravena bude v úseku dlouhém zhruba 1,5 kilometru: od Sběrného dvora až po konec města Mníšek pod Brdy. Dojde k opravě havarijního stavu krytu komunikace, to znamená k souvislé obnově vozovkového souvrství, zpevnění a úpravě krajnic bez rozšíření komunikace.

Práce by měly být ukončené nejpozději do 20. července 2023, tj. dva dny před konáním Skalecké pouti!

Červeně je označen úsek, který bude opravován

Dopravní omezení:

  • Vzhledem k neexistenci objízdných tras není možná úplná dlouhodobá uzavírka.
  • V Řevnické ulici bude střídavý provoz v jednom pruhu vozovky, který budou řídit poučení pracovníci zhotovitele (regulovčíci) od 8 do 18 hodin.
  • Řidičům ze Starého sídliště a celé lokality pod Skalkou doporučujeme, aby se Řevnické v době oprav raději vyhnuli a k jízdě využívali trasu: Pražská-nám. F. X. Svobody-Skalecká a opačně.
  • Zachován zůstane výjezd z ulic 9. května a Zahradní (směrem do Řevnické).
  • Po dobu 1. fáze rekonstrukce nebude možno odbočit z Řevnické k Esmarinu!
  • Autobusy linek 320 a 448 budou obsluhovat zastávky ve Lhotecké ulici beze změn.

Dopravně inženýrské opatření (DIO) s dočasným dopravním značením je ke stažení ZDE.


Rozsah prací
V rámci opravy bude provedeno následující:

  • Po celé ploše (7 880 m²) bude provedeno srovnávací frézování v tloušťce do 30 mm. Jeho účelem je odstranění nesourodých vysprávek a provedení srovnání příčného profilu. Dále proběhne ruční dočištění navazujících zpevněných sjezdů.
  • V části celkové plochy (zhruba na 10 %) dojde k vyrovnání dosavadních podkladů obalovaným kamenivem v tloušťce 50 mm.
  • V případě zjištění mrazových trhlin bude provedeno jejich ošetření.
  • Po očistění vozovky a aplikaci spojovacího postřiku bude po celé ploše (7 880 m²) položen dvouvrstvý emulzní koberec.


Ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby byla vybrána společnost BITUNOVA spol. s r.o. s nabídkovou cenou 3 486 140 Kč s DPH. Zodpovědnou osobu za stavbu je Miroslav Trejbal, tel.: 602 278 513.

! Po dobu rekonstrukce Řevnické ulice NEBUDOU zahájeny stavební práce na nové křižovatce s kruhovým objezdem za dálničním mostem !

Rekonstrukce začne za Sběrným dvorem

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se