Do podoby nové radnice můžete promluvit i vy

Do podoby nové radnice můžete promluvit i vy

Stávající budova městského úřadu je v dezolátním stavu a v Mníšku by proto měla vyrůst nová radnice. Trojice návrhů se představila při setkání s občany v červenci. Od 13. září můžou lidé na webu města hlasovat o tom, který se jim nejvíc líbí,
a případně připojit své připomínky.

Město od chvíle, kdy začalo uvažovat o stavbě nové radnice, zamýšlelo nechat promluvit do její podoby občany.  Soutěž na zhotovení studie je poroto na rozdíl od soutěží pořádaných Českou komorou architektů otevřená a o výsledku rozhodne veřejné hlasování, což v případě architektonické soutěže nelze.

„Vnímali jsme, že nám v souvislosti s novým školním Pavilonem někteří lidé vytýkali, že s jeho podobou byli postaveni před hotovou věc. Tehdy neproběhlo veřejné hlasování, protože nás tlačil čas a bylo nereálné ho provést. U radnice tomu tak není, názor veřejnosti bude zásadní, o podobě budoucí radnice rozhodne,“ vysvětluje starosta Petr Digrin.

Do soutěže přihlásilo své studie pět ateliérů a komise složená z odborníků i zástupců města z nich vybrala tři finálové. Ty se pak v červenci představily při veřejné prezentaci
v Městském kulturním středisku. Jednalo se o studie Architektonické kanceláře Štúdio K.F.A., Mio architects a Atelieru Tsunami.  Pro umístění nového úřadu město vybralo Oboru pod městským kulturním střediskem s tím, že počítá se zbouráním penzionu. Návrhy na nový městský úřad by měly počítat s předpokládanými investičními náklady ve výši 55 miliónů korun.

Návrh Štúdia K.F.A.
Radnice, jak si ji představuje Mio architects .
A v představách Ateliéru Tsunami.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
1 Komentář
Nejnovější
Nejstarší Nejvíce hlasovaný
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Pavel Jerabek
Pavel Jerabek
5 let před

Je již u projektů souhlas odborů památkové péče, jak ukládá zákon?

Hlasovat o projekt, který potom může narazit na památkový zákon (staví se v městské památkové zóně prakticky v pohledu na zámek), je neférové vůči veřejnosti, protože hlasují o něčem, co může být odborným státním pracovištěm zamítnuto.

Naše radnice byla NPÚ vyzvána, aby postupovala dle právních předpisů:

Ze sdělení NPÚ:

V Mníšku je městská památková zóna od roku 1995, po 23 letech jsou s touto informací seznámeni běžní vlastníci objektů v MPZ, natož Město; je tedy třeba, aby se přihlásilo na konzultaci návrhu v počáteční fázi dle požadavku požadavku § 14 odst. 7, památkového zákona č. 20/1987 Sb.

Přihlásit se