Oponenti Pavilonu iniciovali mediační jednání. Radnice k němu nevidí důvod

Oponenti Pavilonu iniciovali mediační jednání. Radnice k němu nevidí důvod

Hnutí Brontosaurus prostřednictvím Lenky Jeřábkové pozvalo zástupce města, základní školy i veřejnosti k dalšímu jednání k tématu Pavilon. To by se podle jeho iniciátorky mělo konat za přítomnosti mediátorů, kteří jsou od toho, aby při sporech pomáhali najít východiska. Město ani škola se takového jednání nezúčastní. Jeho zástupci totiž situaci nevnímají jako konfliktní. Věří, že v září podepsané memorandum vyřešilo všechny problémy a platí pro všechny strany.

Mediační jednání k Pavilonu Lenka Jeřábková naplánovala na 30. listopad do jídelny školy, která od Pavilonu očekává vysvobození z problémů kritického nedostatku místa pro žáky i učitele. „Základní článek Hnutí Brontosaurus Kandík a Eduard Navara mají zájem na jednání o konfliktu s druhou stranou, kterou je Město Mníšek pod Brdy,“ píše Lenka Jeřábková v pozvánce na mediační jednání, kterou poslala 23. listopadu starostovi Petru Digrinovi.

Zástupci města se však takového jednání nezúčastní. Současnou situaci kolem Pavilonu totiž nevnímají jako konfliktní, a tedy vyžadující pomoc mediátorů, kterou paní Jeřábková nabízí. „Město v posledních dvou měsících, které uplynuly od podepsání petice za Pavilon a od besedy s veřejností, plní své sliby, které dalo oponentům projektu.  Udělalo konkrétní kroky k tomu, aby vyřešilo jejich obavy z hlukové zátěže a nedostatečné ochrany sousedních domů proti velké vodě,“ vysvětluje Petr Digrin, proč město k mediačnímu jednání v tuto chvíli nevidí důvod.

„Aby nevznikala další nedorozumění“

Lenka Jeřábková to vidí jinak. Na Facebooku Mníšku pod Brdy píše, že jedním z důvodů, proč mediační jednání iniciovala, je skutečnost, že uplynuly více jak dva měsíce od posledního jednání a aby se vše někam posunulo, musí se jednat průběžně. Uvádí rovněž, že cílem je zkvalitnění projektu a minimalizace rizik. „Není to o tom, že se bude projednávat ekologie, ale o tom, že bychom chtěli ujistit rodiče, že je tady vůle řešit všechny problémy. Aby nevznikala další nedorozumění,“ píše.

Za připomenutí v této souvislosti stojí, že více než 50 zejména ekologicky zaměřených námitek podal Kandík prostřednictvím Lenky a Pavla Jeřábkových do stavebního řízení před vydáním stavebního povolení k Pavilonu. „Nenecháme spolek Kandík, který je v kauze Pavilon pouze tři měsíce, aby byl označován za viníka, že nestojí o Pavilon,“ uzavírá Lenka Jeřábková důvody, proč je mediační jednání na pořadu dne.

Eduard Navara, který jako účastník řízení podal k Pavilonu také námitky, mediační jednání vítá jako možnost vysvětlit důvody, které ho k tomu vedly. Podle jeho názoru radnice navíc neplní memorandum podepsané po první veřejném jednání k Pavilonu z 18. září. „Město tak vystavuje celé řízení odvolání a tím dalšímu posunu termínů,“ uvádí Navara.

Problematický bod memoranda

„Zřejmě existují různé pohledy na memorandum, které podepsali oponenti projektu, zástupci rodičů, vedení školy a města po zářijové veřejné besedě k Pavilonu 18. září, a také na to, jak město plní to, k čemu se podpisem zavázalo,“ uvádí místostarostka Daniela Páterová. Smyslem tohoto memoranda bylo zabránit odvoláním proti stavebnímu povolení, pokud ho Stavební úřad v Jílovém u Prahy k Pavilonu vydá. Z tohoto důvodu obsahovalo celkem tři body, z toho dva představovaly sporná místa, prezentovaná oponenty projektu. První bod se týkal vyřešení odvodnění okolních budov budoucího Pavilonu, a to před a v průběhu jeho stavby. Druhý bod zohledňoval požadavek oponentů na vypracování aktuální hlukové studie a přizvání pánů Olšáka, Navary a Jeřábka k výběru zpracovatele této studie. Třetím bodem memoranda byla dohoda se sdružením Kandík, že předá radním seznam námitek, které budou součástí místního šetření 3. října, a tím budou vypořádané. „Navzdory podepsanému memorandu sdružení Kandík nepřinesl na zářijové jednání rady všechny své námitky k projednání a do místního šetření pak navíc tento seznam z původního počtu zhruba dvaceti námitek rozšířil na celkem více než padesát,“ říká starosta Digrin.

Město své sliby dané oponentům plní

Podle vedení město svoji část dohody plní, připravuje vypracování nezávislé hlukové studie a objednalo projekt odvodnění, jak požadovali zástupci bytovek a účastník řízení Eduard Navara. „Dokumentaci k odvodnění by mělo město mít ještě před koncem letošního roku. Hlukovou studii možná do konce ledna. Obyvatelé se můžou spolehnout na to, že město podmínky z memoranda splní. Město si přece nemůže dovolit, a ani nechce, porušit takto jasně definovaný příslib,“ říká k tomu starosta.

V případě, že Stavební úřad v Jílovém u Prahy stavební povolení k Pavilonu vydá, stavební firma může zahájit práce zhruba v únoru příštího roku, pokud se nikdo neodvolá. „Celá akce s mediačním jednáním vypadá tak, že si jím Kandík připravuje půdu, protože se odvolání chystá podat a chce vytvořit dojem, že takový krok je obhajitelný,“ říká starosta Petr Digrin a dodává, že relevantní důvod k podání odvolání ani k mediačnímu jednání není, protože město sporné body plní.
Přesto zástupci radnice souhlasí s účastí na takové mediační schůzce, která by byla neveřejná a pouze se zastoupením obou protistran. „Mohla by se konat v předem dohodnutém termínu a na neutrální půdě, například v kanceláři mediátora,“ uzavírá místostarostka Daniela Páterová.

Jak konkrétně město řeší sporné body:
Odvodnění sousední bytovky – projektovou dokumentace začátkem října objednalo u společnosti Santis (projektant Pavilonu). Protože ale ani po urgencích neplnila termíny, dala projekční práce společnosti PIK Vítek. Ta má kompletní projekt předat do konce letošního roku. Konkrétní opatření se přesně podle dohody budou dělat před nebo při zahájení výstavby Pavilonu.
Tvorba aktuální hlukové studie – rada města už v září schválila, aby odbor majetku a investic připravil zadání soutěže, v rámci výběrového řízení oslovil sedm certifikovaných společností. V říjnu město obdrželo celkem tři nabídky. Oslovené společnosti předpokládaly, že hluková studie by se nejdříve zpracovávala v listopadu a v prosinci a vlastní akustické měření by proběhlo v lednu 2018. Začátkem prosince tedy komise za účasti pana Olšáka, Navary a Jeřábka vybere nejvýhodnější nabídku a ta v průběhu prosince a ledna studii vypracuje.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
2 Komentáře
Nejnovější
Nejstarší Nejvíce hlasovaný
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Pavel Jerabek
Pavel Jerabek
4 let před

Jen pro upřesnění tvrzení paní Páterové:
Zabránit odvolání před vydáním rozhodnutí k povolení stavby nelze. To musí vědět každý kdo zná proces stavebního řízení.
Je to logické – copak někdo předem může vědět, jak stavební úřad rozhodne? Co když rozhodne v neprospěch celé stavby?
Memorandum hovoří, že účastníci řízení nepodají po 3.10.2017 námitky.
Podobné dohody se celkem běžně uzavírají – první jsme uzavřeli když se připravovala stavba vysílače na „Kapli“ (okolo roku 1996). Poslední s ČEZem. Uzavírají se proto, aby si účastníci řízení v dalších kolách jednání nevymýšleli další námitky a tím vytvářeli nekonečné spory. Ale jednalo se jen o těch, které byly podány.
Všichni účastníci jednáních, jak 18.9.2017, tak 20.9.2017 věděli, že máme prostudovanou jen část dokumentace, a že konečný termín pro její zpracování a podání námitek je 3.10.2017 kdy bylo šetření v Mníšku.
Pokud jde o jednání s Radou města 20.9.2017, není mi známý žádný zápis, kde by bylo uvedeno, o čem jsme hovořili, jak byly připomínky Radou města vyhodnoceny.
Bylo nám řečeno, že námitky chtějí předem, aby na nich mohli pracovat a doplnit, opravit dokumentaci Pavilonu.
Na upozornění, že nelze doplnit dokumentaci v průběhu vyhlášení řízení, aniž by nedošlo k odložení šetření (s doplněním musí být seznámeni všichni účastníci, aby se mohli vyjádřit), Rada města reagovala nesouhlasně, přesto, že jsem ji upozornil, že jsem si to ověřil u několika stavebních úřadů.
Na četné námitky na jednání rady dle našich odborných znalostí bylo odpovězeno nekvalifikovaně, neurčitě, některé byly přímo zamítány na smyšlených tezích. Pokud není žádný zápis jak se co bude řešit – je to přímý souhlas k podání námitek.
Můžeme doložit, že na sliby některých představených města nelze věřit. A jediné co pomohlo zastavit nesmyslný projekt byla účast v řízení ve prospěch města, ne víra ve slovo politika.
Nejsem si vědom, že bychom přímo mluvili, o zbavení se práva na odvolání. Toho se žádný účastník, tedy ani město při zdravém rozumu nemůže vzdát, protože neví, jaký bude výsledek řízení.
Základ námitek je nekvalitní dokumentace, kterou radnice má skoro rok k dispozici. Jinými slovy – kdyby byly včas nekvalitní údaje odstraněny, nebylo by tolik připomínek
Mnoho stránkový rozsah námitek je dán podmínkami řízení vypsaného SÚ Jílové u Prahy.
Není cílem projekt zastavit, ale zkvalitnit, některé námitky jsou i na základě nerespektování doporučení státních orgánů. To veřejnosti radnice neříká.
Perlička z dokumentace:
Jedna z námitek je, že v Provozní řádu Komunitního centra (KC) nesouhlasíme s tím, že:
„Do KC vstupuje každý na vlastní nebezpečí“.

Pavel Jeřábek

Navara
Navara
4 let před

Jednání dne 30.11. se uskuteční, i když nepřijdou všechny strany. Už jen z toho důvodu, aby bylo možné předložit podrobné stanovisko protistran. O průběhu jednání Vás prostřednictvím Zpráv z Mníšku budeme informovat. Vítáme výše uvedený článek už jen z toho důvodu, že jsme se dověděli informace, které požadovali občané na facebooku již několik týdnů a město účastníky memoranda neinformovalo. Těšíme se na Vás.

Přihlásit se