Pavilonu naskočila červená. Proti stavebnímu povolení padlo odvolání

Pavilonu naskočila červená. Proti stavebnímu povolení padlo odvolání

Ve chvíli, kdy Stavební úřad v Jílovém u Prahy začátkem března vydal stavební povolení na novou školní multifunkční budovu, učitelé, žáci, jejich rodiče, vedení města a všichni, kteří sledují peripetie kolem tohoto projektu, mohli doufat, že stavbě konečně naskočila zelená. Než se ale stihla rozjet, je tady STOP.

Krátce před tím, než mohl jílovský stavební úřad vyznačit právní moc na stavební povolení Pavilonu z počátku března, přiletělo mu datovou schránkou odvolání. Za spolek Otevřené informace z.s. ho podal jeho předseda Zbyněk Jirovský. Navrhuje v něm toto územní a stavební řízení zastavit a stavební povolení zrušit.

„V žádném případě nejsem já, ani náš spolek proti stavbě nové školní budovy v Mníšku, naopak, velice podporujeme případnou výstavbu nové základní školy, popřípadě rozšíření stávající školy formou detašovaného pracoviště, například v Lipkách. Ostatně, obě městské školky též mají detašovaná pracoviště. Důvodem odvolání je, že rada města v čele se starostou nepostupují v případě investiční výstavby v Mníšku podle zákona,“ odpověděl Zbyněk Jirovský na otázku, proč podal odvolání.

Opírá ho o námitky a požadavky, které v průběhu řízení směřovaly k různým úřadům už dříve, ale bez úspěchu. Podle autora odvolání se s nimi správní orgány nevypořádaly dostatečně. To se týká například námitky o souběhu stavebního a územního řízení nebo že výstavba Pavilonu není v souladu s územním plánem.

Odvolání ke
stavebnímu povolení
přišlo na apríla

Odvolání opakuje například požadavek na „zelenou“ střechu, kterou v průběhu řízení podal i Kandík Hnutí Brontosaurus, a také to, že sousední dům má být ochráněný proti srážkové vodě nad rámec návrhu, což chtěl také další účastník řízení.

Odvodnění sousedních bytovek město jejich obyvatelům přislíbilo samostatným řešením ještě před zahájením stavby Pavilonu a tento slib také splnilo. Požadavek na zelenou střechu vznesený v době, kdy byla hotová projektová dokumentace ke stavebnímu povolení a vybrán dodavatel, podle radnice řešitelný nebyl.

Mezi devíti body odvolání zopakovalo „obavy o bezpečnost dětí jak při výstavbě, tak po kolaudaci“, které byly taky obsahem jedné z námitek ekologického Kandíku během řízení, a objevuje se tu znovu rovněž požadavek na hlukovou studii, a tu chtěli i jeho další účastníci. Město přitom podle nich tuto studii zadalo, zpracovalo i zaplatilo.

„Všechny konstruktivní připomínky projekt Pavilonu zohlednil nebo dokonce zapracoval. Jde o nesmyslné obstrukce, které poškozují učitele, rodiče i jejich děti. To dokládá i skutečnost, že odvolání nepodal nikdo z obyvatel nového sídliště, ale sdružení tří lidí, kteří
zde ani nebydlí,“ řekl k tomu starosta Petr Digrin.

Pavilon se městu prodraží

Stavební a územní řízení provázela odvolání a námitky prakticky od začátku. Jejich autoři to odůvodňovali tím, že s nimi radnice o řešení třecích ploch kolem Pavilonu dostatečně a včas nekomunikovala a projekt podle nich nebyl připravený kvalitně. Radnice to odmítá s tím, že jde od začátku o obstrukce skupiny několika lidí, kteří chtějí přístavbě školy zabránit za každou cenu. A ta fakticky nebude nízká. V březnu totiž vypověděl dodavatel stavby smlouvu podepsanou před dvěma lety s tím, že očekával zahájení stavby během loňského roku  a mezitím došlo k růstu cen.

Radnice už několik měsíců hledá náhradní prostory pro budoucí prvňáčky, kteří se původně měli učit v novém Pavilonu. Na stole bylo několik variant, jako jediná vhodná se nakonec ukázala varianta pronájmu v prostorách ÚVRu na jeden rok. „Ovšem za statisíce, které radnice bude muset zbytečně vydat ze svého rozpočtu, o nekomfortu pro rodiče i studenty nemluvě,“ poznamenává k tomu místostarostka Daniela Páterová.

Dotaci na stavbu Pavilonu musí město dočerpat nejpozději v roce 2019, jinak o ni přijde. Odvoláním Otevřených informací se bude zabývat Středočeský krajský úřad (text odvolání v plném znění najdete zde.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
9 Komentáře
Nejnovější
Nejstarší Nejvíce hlasovaný
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
lenka.jerabkova890@gmail.com
lenka.jerabkova890@gmail.com
6 let před

Smlouva s dodavatelem byla podepsána 2.1.2017, to nejsou dva roky – nezveličujte, prosím…

lenka.jerabkova890@gmail.com
lenka.jerabkova890@gmail.com
6 let před

Paní Hrdličková,
tak jak Vám vysvětlil pan Navara, účastník řízení se odvolává pouze ke svým námitkám. Žádám Vás, abyste upravila formulace v článku a vypustila to, co se týče Kandíku a jiného účastníka, protože je poškozujete. My jsme se na střechu neodvolávali, protože to finančně město nyní nezvládne a bylo nám slíbeno, že v projektu bude s touto variantou počítáno do budoucna a stavba na to bude připravena. To jste asi nevěděla, že? Odstraňte tedy následující věty:
„Odvolání opakuje také požadavek na „zelenou“ střechu, kterou v průběhu řízení podal Kandík Hnutí Brontosaurus, a také to, že sousední dům má být ochráněný proti srážkové vodě nad rámec návrhu, což chtěl další účastník řízení.“
Rovněž věta „Z námitek Kandíku se opakují i „obavy o bezpečnost dětí jak při výstavbě, tak po kolaudaci“.

Navara
Navara
6 let před

Opět se ukazuje, že paní Hrdličková neví o čem píše, co a jak má být. Cituji: „Opírá ho o námitky a požadavky. Nejsou ničím nové, v průběhu řízení směřovaly k různým úřadům už dříve …“. Kdo zná správní řád, ví, že proti ničemu jinému než podaným a nevypořádaným námitkám se odvolat nelze. Nelze uvádět nové skutečnosti v ODVOLÁNÍ. Na to je již pozdě. To si měl každý vzpomenout při NÁMITKÁCH!!!

lenka.jerabkova890@gmail.com
lenka.jerabkova890@gmail.com
6 let před

Za běžnou lhůtu na vyřízení žádosti na stavebním úřadu se považuje maximálně 90 dní. Novou žádost město podal 31.10.2016, nemohla být vyřízena do 27.7.2017, ale 8-10/2017 mohla být vyřízena. Z důvodu velmi personálně oslabeného SÚ Jílové již nejméně dva roky (mluvili jsme s tajemnicí úřadu) jsme se Rozhodnutí dočkali až v březnu 2018. Proč SÚ Jílové nevysvětlil kraji a nepožádal o předání Pavilonu na jiný úřad, bohužel nevíme. Víme jen, že personální oslabení pokračovalo a končí i současná vedoucí SÚ Jílové. Město Jílové vyhlásilo výběrové řízení na tuto pozici.

lenka.jerabkova890@gmail.com
lenka.jerabkova890@gmail.com
6 let před

Komentář omylem přiložený k jinému článku o Pavilonu, proto je j nahrávám opět. Paní redaktorka v článku hrubě napadla spolek Hnutí Brontosaurus, které nemá s odvoláním, o kterém se píše v článku vůbec nic společného. To, že byly námitky podobné u jiných účastníků je zcela náhodné. Brontíci naopak konzultovali vydané rozhodnutí o stavebním povolení s jinými odborníky na jiném stavebním úřadu, na ministerstvu a dalších orgánech, aby mělo relevantní pohled na situaci z hlediska SÚ, obce, účastníků řízení a hlavně z pohledu uplatňování legislativy a finančního zatížení (stavební úřady nemají peníze na analýzy, které jim zákon navrhuje a je doporučováno, aby posudky byly dodávány přímo účastníky, což je finančně nemožné i pro spolky). Proto se členové HB dohodli, že nebudou podávat odvolání. Některé námitky byly v textu rozhodnutí zohledněny. Na některé bude HB hledat jiná řešení, jak ochránit zájmy občanů. Konkrétně ohrožené praskající domy v ulici Ke škole. Je možné už v zadávacím řízení stanovit, že součástí smlouvy s dodavatelem bude tzv. pasportizace ohrožených staveb, která se vyhodnotí před započetím a poté po dokončení stavby, Ještě jsme ani nestačili tento návrh podat na město, protože jednání proběhlo před několika dny.

lenka.jerabkova890@gmail.com
lenka.jerabkova890@gmail.com
6 let před

Vážení občané, dovolte mi několik dat: 5.3. 2018 zastupitelstvo, 9.3.2018 SÚ Jílové vydává rozhodnutí, 13.3.2018 firma ODSTUPUJE OD SMLOUVY, 1.4.2018 podává odvolání spolek Otevřené informace. FIRMA ODSTOUPILA JIŽ PŘED MĚSÍCEM A ODVOLÁNÍ BYLO PODÁNO PŘED 14 DNY. TO ZNAMENÁ NOVÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ, KTERÉ POBĚŽÍ SOUČASNĚ S ODVOLÁNÍM. A ještě jedna maličkost, o které město nemluví. V Rozhodnutí SÚ o stavebním povolením se potvrzuje, že od 31.10.2016 do 27.7.2017 běžela souběžně 2 řízení. Město totiž stáhlo původní žádost, podalo novou. Tím paradoxně samo zvýšilo riziko nových námitek, protože ty staré se nevypořádaly (zpětvzetím žádosti zanikly). Z DŮVODU SOUBĚŽNÉHO ŘÍZENÍ NEMOHLO BÝT VYDÁNO STAVEBNÍ POVOLENÍ, TEDY DO 27.7.2017.

lenka.jerabkova890@gmail.com
lenka.jerabkova890@gmail.com
6 let před

Smlouva vypovězená dodavatelem byla podepsána 2.1.2017, což není přede dvěma lety, jak píše paní redaktorka. Variantu ÚVR, která řeší prostory pro prvňáčky navrhla na zastupitelstvu paní ředitelka školy, město mělo varianty značně roztříštěné – škola, MKS, Rymaně.

Pavel Jerabek
Pavel Jerabek
6 let před

Nevím paní redaktorko, proč ve svém článku uvádíte ZČHB Kandík.

Především – červenou si vystavila radnice sama, že musí být vypsáno nové výběrové řízení na dodavatele. A do té doby, krajský úřad může rozhodnout o odvolání.
Buď zamítne a nebo potvrdí oprávněnost odvolání. A pokud potvrdí oprávněnost, opět to není chyba spolku, ale zpracovatele dokumentace a investora.
Trochu mi to připomíná situaci ze silnic, když jeden projede třeba na červenou, tak pokud nenabourá, je to v pohodě, jen zanadáváme.
Pokud nabourá – porušil silniční zákon a všichni ho odsoudíme.
Povinností každého, a i Vás paní redaktorko je, zákony a předpisy respektovat.

Odvolání proti Rozhodnutí Kandík nepodal, přestože v něm bylo dost nepřesností. Například SÚ námitky posuzoval pouze z pohledu jednoho zákona ze dvou, dle kterých je spolek do řízení přihlášen, na druhý zákon zcela opomněl. To by se dalo napadnou za správní pochybení.
Pokud jde o střešní zahradu (zelenou střechu), pan starosta se nikdy nezeptal jakou variantu máme na mysli. Naopak, na jednání s radou města 20.9.2018 (neexistuje žádný zápis z toho co se mnou projednávala), hned návrh na zelenou střechu negoval, pan Nádvorník hovořil o zaostalosti, a zdůvodňoval ji, že Evropa od této varianty zateplení budov, snížení odtoku vody z měst ustupuje, přestože naopak, Rakousko, Německo a další zejména veřejné budovy se snaží ozelenit pro zlepšení mikroklima atd. Takže jeho názory, že je to výrazný zásah do konstrukce jsou úsměvné. Dle konzultace s odbornou veřejností, jedná se pouze o použití jiné izolace, která není o moc dražší než navržená, o přidání tepelné izolace a potom již vlastní vegetační vrstvy. Cena by se navýšila odhadem 300 tisíc Kč (dle provedení), přínos je v zachycení vody, zlepšení mikroklima v okolí školy, prostor pro výuku a osvětu dětí a veřejnosti, přínos pro efektivní funk případných solárních článků, zajímavý biotop v sídlištním prostoru (opět vzdělání), snížení zatížení ČOV atd. Nepochopitelné, že se proti staví rodiče, kteří se snaží, aby děti žily v co nejlepším prostředí.
Zelená střecha má dle výkladu dostupného na internetu oporu ve dvou zákonech a ve státní politice životního prostředí. O tom, že „zelená střecha“ by byl zásah do konstrukce tvrzení je úsměvné, protože se dodatečně dělají i na staré střechy, dokonce je umí udělat na dřevěné přístřešky garáží. I sám architekt na místním šetření se měl vyjádřit, že střecha snese 15 vegetační vrstva – naše vize byla do 5 cm, a to zejména kvůli údržbě. Je to jen o vůli připustit návrhy na zlepšení objektu, když ještě není rozhodnuto. .

Z článku není zřetelné, že mnoho námitek se začalo řešit až když byly podány námitky. Například Rada města asi dva měsíce po podání námitek rozhodla, že zadá zpracování dokumentace na nádrž na srážkovou vodu, kterou ji jeden a půl roku předtím doporučila komise pro životní prostředí a 3/4 roku doporučil i státní orgán.
Zřejmě jste projektovou dokumentaci nečetla, ale na setkání komise ŽP s Radou města bylo řečeno, že takto zpracovaná dokumentace by například v Praze neprošla.
Byl do souboru dokumentace doloženo rozhodnutí o kácení dřevin v okolí školy, dokument o ošetření lípy atd. Jinými slovy – až když byly námitky, Rada města se začala trochu hýbat.

Jestliže se v dokumentaci od několik stránek se rozcházejí časy, jsou nesprávné názvy ulic atd., je to smutný výsledek těch, co měli dokumentaci zkontrolovat. Pokud jsem slyšel, značná část Rady města ji ještě koncem roku 2017 nečetla, ze zastupitelů si troufnu říci, že nikdo jiný s výjimkou mě. Takže proč kritika, že jsme měli výhrady. Možná pro někoho je to detail, ale ať si každý kdo stavěl vzpomene, jak musel mít zpracovanou dokumentaci ke svému domu.

Bezpečnost dětí patří mezi základní povinnosti každého občana. Jestliže v provozně bezpečnostní části dokumentace je uveden špatný čas kdy děti do školy přicházejí, a stejnou cestou bude i projíždět stavební technika, je prakticky povinností na to upozornit a žádat o řešení, byť to dle zákona č.114/1992 spolkům nepřísluší. Je to jen o tom, že na slova radnice neslyší – takto to bylo napsané a je to vyřešené.

Můžu psát román, ale nemá to smysl. Světelné imise – děláte si z toho v Mníšku srandu – ale dnes se již odborníci říkají, že mohou být příčinou závažných onemocnění lidí, přesvícená města narušují režim v přírodě.
ZČHB Kandík odvolání nepodal, přestože by se našlo mnoho důvodů. Mnoho jeho námitek je v Rozhodnutí respektováno, proto považuji za neseriózní ho v článku zmiňovat. Možná, že by bylo vhodnější si napsat článek proč jsme podali tolik námitek a co bylo jejich cílem. Protože jak mi řekl jeden z odborné veřejnosti – po odborné stránce převažují rozumné námitky.

Chci touto cestou poděkovat jednomu občanovi Mníšku, který do jednání o Pavilonu vstoupil a domluvil, že rada města začala některé nejzávažnější námitky řešit. Ono to skutečně vypadalo, že se zas hraje vyhnívací metoda a vše se to žene na hranu ostří. Někdy v říjnu 2017 mě požádal, abych mu naše námitky poslal, že by je rád viděl. A když si je přečetl, tak volně řečeno prohlásil: Ty námitky nejsou složité, všechno řešitelné a o něčem lze se domluvit.

pj

Přihlásit se