Stavba Pavilonu může začít, kraj zamítl odvolání

Stavba Pavilonu může začít, kraj zamítl odvolání

Krajský úřad zamítl odvolání proti stavebnímu povolení k Pavilonu. Stavební povolení z března letošního roku tedy platí a nová školní budova se začne stavět co nevidět.

Včera vpodvečer dorazilo do datové schránky městského úřadu Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, kterým zamítá odvolání spolku Otevřené informace ke stavebnímu povolení na Pavilon a stavební povolení vydané Stavebním úřadem v Jílovém potvrzuje (Rozhodnutí v plném znění zde).

Hejtmanství se opírá o rozsudky Nejvyššího správního soudu o tom, že úkolem občanských sdružení ve správních řízení nemá být jejich blokování, zdržování a protahování  obstrukcemi. Odkazuje se na rozhodnutí tohoto soudu, ze kterých vyplývá, že ekologické spolky mají hájit pouze takové zájmy, které ošetřuje zákon o ochraně přírody a krajiny, nikoli jakoukoli část životního prostředí, a že se ve svých námitkách mají držet předmětu své činnosti, dané stanovami spolků. Na devíti stranách pak Kraj podrobně odůvodňuje, v čem konkrétně byly odvolací námitky Otevřených informací mimoběžné, nedůvodné a nepřípustné.

Pro Pavilon to znamená jediné: může se konečně začít stavět. Radní vybrali jako  staronového dodavatele PKS stavby a.s. (jako vítěz 1. výběrového řízení od uzavřené smlouvy kvůli průtahům stavebního řízení zjara odstoupil). Firma může na staveniště nastoupit prakticky ihned po podepsání smlouvy, a k tomu může dojít za 15 dní. Zároveň běží 15denní lhůta k nabytí právní moci Rozhodnutí krajského úřadu o zamítnutí odvolání k Pavilonu. Město tak předpokládá, že jeho stavba odstartuje pravděpodobně v době kolem Skalecké pouti.

 

Tak na tebe, Pavilone! Připili včera radní a starosta.

V tuto chvíli bude město s dodavatelem stavby upřesňovat harmonogram prací a organizační opatření na budoucím staveništi s cílem minimalizovat nepříjemné vlivy, které každá stavba svému okolí může přinést. Pavilon by měl být hotový koncem jara příštího roku, bude tedy dost času na odstranění případných skrytých vad, na vybavení a stěhování školy i kroužků do nové budovy.

Doporučujeme sledovat web i Facebook města, kde budou nejaktuálnější informace, týkající se například dopravních omezení apod.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
2 Komentáře
Nejnovější
Nejstarší Nejvíce hlasovaný
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
lenka.jerabkova890@gmail.com
lenka.jerabkova890@gmail.com
6 let před

V článku je DEZINFORMACE – vítězem řízení je firma, která jednala s městem o odstoupení od smlouvy z 1. výběrového řízení a v té samé době se účastnila nového výběrového řízení , tedy PKS stavby a.s.

Úkony zadavatele MMpB a firmy PKS směřující k navýšení ceny zakázky Pavilon:

25.3.2018 – Usnesení č. 41-99/2018
Rada města bere na vědomí informace o odstoupení společnosti PKS stavby, a.s. od Smlouvy o dílo
č. 2982/2016 ze dne 2.1.2017, kde se píše, že celková doba stavby může být až dva roky

26.4.2018 vyhlášeno nové výběrové řízení, do kterého se přihlásilo i PKS stavby

23.5.2018 Rada Usnesení č. 31-104/2018
Rada města schvaluje znění a uzavření Dohody !!!!!!!!!o ukončení smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností PKS stavby a.s. na akci „Výstavba školního pavilonu, ZŠ Mníšek

29.5. 2018 podepsána dohoda o ukončení smlouvy s PKS, 2 DNY PŘED TERMÍNEM UKONČENÍ PODÁNÍ
NABÍDEK NA NOVÉ ŘÍZENÍ

31.5.2018 10:00 konec podávání nabídek na nové výběrové řízení Pavilon, 2 nabídky , včetně PKS

Otevírání obálek bude zahájeno bezodkladně po skončení lhůty pro podání nabídek, kterou zadavatel stanovil na den 31.5.2018 v 10, 00 hod. v zasedací místnosti na adrese zadavatele:

13.6.2018 Rada města bere na vědomí zprávu o vyhodnocení nabídek, vyhrává STARONOVÁ PKS

21.6.2018 je TEPRVE doručena dohoda o odstoupení PKS podepsaná 29.5.2018 NA PODATELNU

28.6.2018 DEZINFORMACE PRO VEŘEJNOST Z REDAKCE: Pro Pavilon to znamená jediné: může se konečně začít stavět. Radní vybrali nového dodavatele PKS stavby a.s., protože ten původně vysoutěžený kvůli průtahům stavebního řízení od uzavřené smlouvy odstoupil. Firma může na staveniště nastoupit prakticky ihned po podepsání smlouvy, a k tomu může dojít za 15 dní.
REDAKCE 5.4.2018: V návaznosti na vydání stavebního povolení starosta Petr Digrin písemně vyzval dodavatele k zahájení předání staveniště, plnění smluvního díla a také k předložení aktuálního časového harmonogramu. V reakci na jeho výzvu stavební firma PKS stavby, a.s., vítěz výběrového řízení, které proběhlo už v roce 2016, městu oznámila, že odstupuje od Smlouvy o dílo ze dne 2. 1. 2017.

Přihlásit se