Územní plán města lidi zajímá

Územní plán města lidi zajímá

Nad návrhem územního plánu lidé kladli jeho zpracovatelům řadu otázek

Ukázalo se to i v rámci veřejného projednání návrhu územní plánu 17. října. Lidé měli možnost ptát se jeho zpracovatelů a formulovat své námitky k předloženému návrhu. Nejbouřlivější byla vystoupení některých přítomných obyvatel z lokality Štítek. Lhůta k podání námitek k tomuto návrhu skončí 24. října.

Nový návrh územního plánu Mníšku pod Brdy se ve své vizi rozvoje města opírá o demografickou prognózu počítající s tím, že v průběhu následujících 10-15 let se zvýší počet obyvatel města o zhruba dvanáct set, tedy z dnešních pěti a půl tisíc na šest tisíc sedm set. Jeho zpracovatelé proto počítají s 416 novými bytovými jednotkami (v podobě bytů a rodinných domů) a vedle ploch pro bydlení řeší i plochy pro sport, rekreaci, komerční využití, ale i pro krajinu.

Nejdůležitější změny, se kterými návrh počítá a které tým zpracovatelů návrhu při projednávání s veřejností představili, se týkají východní části města, kde jsou plánované nejen obytné plochy, ale i místa pro průmyslové a komerční využití. V jižní části města plán počítá s dokončením lokality Eden a lokality na Šibenci. Ve Stříbrné Lhotě pak s rozvojem hlavně jižní části, a to rozšířením občanské vybavenosti, plochami pro sport a rekreaci. V oblasti Rymaně se plánuje větší kompaktnost celé lokality.

Vlastníci se nechtějí nechat omezovat

V diskuzi někteří občané dali vědět, že mají obavy z rozšíření těžké výroby, které by nový územní plán mohl otevřít dveře. Značnou část ústně formulovaných námitek dále vznesli majitelé chat, jež podle prezentovaného návrhu nebudou smět přestavět na rodinné domky, protože stojí na menších pozemcích, než návrh stanovuje.

Problém vzbudila také možnost plánování staveb ve veřejném zájmu zčásti na soukromých pozemcích v případě, kdy město nemá dostatek vlastních ploch k tomu, aby plnilo svoje zákonné funkce. S takovou námitkou se ozval například majitel pozemku, přes který by měl vést podjezd k základní škole Komenského.

V oblasti Stříbrné Lhoty na tento problém lidé upozornili námitkou proti navržené komunikaci, která má řešit dopravní obslužnost, ale zčásti po soukromých pozemcích. Na podobnou věc upozornili občané i v souvislosti se zamýšlenou cyklotrasou na Kytín. A v obdobném duchu vstoupili do diskuse i obyvatelé Rymaně, kteří měli výhrady k rozšíření některých komunikací na úkor jejich zahrad proto, aby někdy v budoucnu kapacitně vyhovovaly plánované výstavbě rodinných domků. Ptali se také na to, jak budou ochráněny zájmy vlastníků v sousedství plochy, která má být využita pro sportoviště.

Lokalita Štítek bude k bydlení nebo jen k rekreaci?

Jako palčivé téma se v diskusi ukázalo řešení lokality Štítek. Návrh územního plánu počítá sice se zrušením stávající stavební uzávěry, ale umožní zde stavět pouze stavby určené k rekreaci. Vlastníci se ale nechali slyšet, že tady chtějí mít nemovitosti k trvalému bydlení. Po bouřlivé diskusi vznikla dohoda, že se město v kolegiu se svojí komisí pro územní plán a rozvoj sejde s vlastníky z této lokality ke vzájemnému jednání.

Zastupitel Pavel Jeřábek zde oznámil, že pokud sežene potřebných 200 podpisů od svých spoluobčanů, rád by se ujal role veřejného zástupce, která by umožnila podávat věcné námitky, na nichž se shodnou, i lidem, kteří v Mníšku nevlastní nemovitosti dotčené návrhem územního plánu.

Proces územního plánování, který začíná odsouhlasením záměru zastupitelů pořídit nový územní plán, je složitý. Veřejnost měla možnost do něj vstoupit podáním svých připomínek už v průběhu dvouměsíční lhůty, která běžela od okamžiku zveřejnění dokumentace na přelomu roku 2014/2015. Tehdy se jich sešly zhruba tři stovky prostřednictvím přibližně sedmdesáti podání. Podstatné úpravy, které lidé navrhnout nyní, v rámci sedmidenní lhůty po veřejném projednání ze dne 17. října, zpracovatelé do návrhu územního plánu opět zanesou a projednají s občany na budoucím veřejném projednávání. Na místě byl k dispozici formulář k podání námitek, které mohli vznést majitelé i v případě, že se netýkají sousedního pozemku (ten je v současné době i na webu města).

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
1 Komentář
Nejnovější
Nejstarší Nejvíce hlasovaný
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Pavel Jerabek
Pavel Jerabek
4 let před

Dovolím si jen malinké postřehy k článku:
Stavební uzávěra skončí schválením územního plánu, pokud nedojde předem k nějaké jinému řešení (výjimka, zrušení).
Veřejnosti se všeobecně plete co je připomínka a námitka. Námitka má vyšší váhu, na každou má být zpracovaná odpověď a zdůvodnění Podavatel námitky může vstoupit do dalších opravných řízení. Tuto pozici má zástupce veřejnosti, pokud na věcně shodné připomínce se shodne + 200 občanů s trvalým bydlištěm v místě.
Námitku podávají vlastníci dotčených pozemků a nebo pokud změna v územním plánu se dotýká jejich pozemku a může ho negativně ovlivnit.
Připomínku může podat prakticky každý občan, ale na ni lze odpovědět hromadně a myslím, že občan nemá možnost opravných řízení.
Podstatné a důležité je, že podle novelizace stavebního zákona, při pozdějších řízení, na námitky(nevím zda i na připomínky) neuplatněných při zpracování územního plánu, se nepřihlíží. Například, pokud majitel rodinného domu přehlédne, že vedle jeho pozemku se plánuje občanská vybavenost – jaderná teplárna, bude mít později omezenou možnost podat k takovému záměru námitky (předpokládám, že vnímáte nadsázku).
Byl bych rád, aby veřejnost v případě zástupce veřejnosti mě nevnímala jako zastupitele, ale jako občana, který od roku 1995 se snaží veřejnost do územního plánu zapojit. To platí zejména pro nové spoluobčany, kteří neznají projekty z let 1995 – 2017, které jsem k ÚP připravovali a zajišťovali.
Návrh na společné připomínky lze najít na http://www.narovinu.info , je tam asi 14 bodů, mimo jiné dráhu vlečky upravit na in-line dráhu, zatím neprodávat pozemky města pro rodinné domy, ale ponechat rezervu pro školky, seniory apod., zakreslit chodníky ve Lhotě, Mníšku, Rymani apod.
V textu je drobný překlep – občan namítal proč je podjezd pod D4 ke škole po jeho pozemku, když lze vést po druhé straně kde je pozemek města – v článku se píše o podchodu, který tam již je. A jsem rád, že rada města a komise pro ÚP došla ke shodě, že se s majiteli pozemků ve Štítku sejde, protože v minulém půl roce jsme několikrát radu města komisi i zastupitele žádali, abych došlo s majiteli pozemků k jednání, ale bylo to odmítáno.
Územní plán se dotkne každého, po jeho schválení bude zbytečné říkat, že se to či ono mělo řešit jinak.
Upravím jeden citát: „Lepší se pokusit rozsvítit svíčku, i když ji mnohokrát sfoukne průvan, než sedět ve tmě a na průvan jen nadávat.“
Pavel Jeřábek

Přihlásit se