V Lipkách vyroste nový chodník

V Lipkách vyroste nový chodník

V úseku mezi ulicemi Lhoteckou a 9. května je chodník skutečně zapotřebí

Během jara 2023 bude realizován investiční projekt výstavby chodníku podél ulice V Lipkách.

Po výstavbě chodníku dlouhodobě volali zejména rodiče dětí, které musí chodit po vozovce. Ta bývá především za šera kvůli automobilovému provozu nebezpečná.
Navržený chodník bude umístěn na pozemcích ve vlastnictví města a bude mít délku zhruba
139 metrů a šířku 2 metry
. Počítá se i s jeho napojením na stávající chodníky v ulicích Lhotecká a 9.května.
Zpevněný povrch chodníku je navržený z betonové zámkové dlažby šedé barvy o tloušťce 80 mm.
Obruby na obou stranách chodníku budou zapuštěné, aby umožnily odtok dešťových vod do přilehlých zatravněných ploch a pod stromy.
Z technických důvodů nebylo ale možné chodník navrhnout jako bezbariérový, protože jeho podélný sklon chodníku je příliš prudký (14,84 %). V místě napojení na chodník ve Lhotecké je proto navrženo monolitické betonové schodiště, které překonává tento velký výškový rozdíl svahu a bude opatřeno zábradlím a nájezdem pro kočárky.
Projekt respektuje také území lipové aleje, které je z hlediska ochrany přírody a krajiny chráněno (v šířce 12 metrů). Pouze pro napojení chodníku na ulici 9. května byla podána žádost o výjimku z ochranného pásma. 

Zhotovitelem stavby bude za nabídkovou cenu 1 130 000 Kč bez DPH společnost
DOUCEK Technology s. r. o., která vzešla z řádného výběrového řízení.

Vedení mníšecké radnice nakonec zvolilo řešení se zámkovou dlažbou (oproti mlatovému povrchu), což preferují i sami obyvatelé přilehlých domů, kteří budou chodník používat nejvíce. „V první řadě mi jde o to, aby byl chodník celoročně bezpečně a pohodlně schůdný. Chodník nejvíce využívají děti, maminky s dětmi, s kočárky a senioři, kteří v naší lokalitě bydlí. Mlatový chodník v kopci je úprava vhodná do parku, kde za deště tolik nevadí, že může být hůře schůdný. Pro každodenní využívání potřebujeme chodník bez rizika horší kvality za deště a oceníme i čisté boty. Přirozené pokračování zámkové dlažby je tedy ideální,” shrnula výhody Šárka Slavíková Klímová, která bydlí v ulici Pod Skalkou již 10 let a pěší trasu využívá celá její rodina. Nový chodník bude navíc zámkovou dlažbou přirozeně navazovat na již existující chodník v horní části ulice V Lipkách. Další výhodou je jeho snadná udržovatelnost, což nejvíce ocení sami chodci.

Červeně je vyznačena trasa plánovaného chodníku

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se