Začalo odpočítávání ke stavbě Pavilonu

Začalo odpočítávání ke stavbě Pavilonu

Pavilon ve vizualizaci

Město odškrtává poslední dny do zahájení stavby nové školní budovy. Akce P začne předáním staveniště po více než dvouletém stavebním řízení a skoro třech letech příprav. Mezi prvními pracemi bude odvodnění sousední bytovky. Pavilon se v důsledku průtahů stavebního řízení prodraží o desítky miliónů korun, padne kvůli tomu trestní oznámení.

Koncem července nabylo právní moci stavební povolení k Pavilonu, začaly výrobní porady  technického dozoru, projektového manažera, zástupců dodavatele i města. To podepsalo smlouvu se staronovým dodavatelem PKS a.s., včetně dodatku, který řeší lhůty a harmonogram stavby. Oproti původním předpokladům se totiž začne stavět o měsíc později, protože stavební povolení kvůli podanému odvolání nabylo právní moci až koncem července.

Pavilon by měl stát za 11 měsíců od podpisu smlouvy, tedy v červenci příštího roku. Zpoždění v průběhu stavby radnice neočekává. „Neměla by nastat situace jako v případě tělocvičny, kde prodlevu způsobily hlavně přeložky sítí. Území pro Pavilon je připravené, navíc má město ve smlouvě silné nástroje v podobě finančních jistin a sankcí za nedodržení termínů. Do poloviny prosince musí dodavatel například proinvestovat skoro třetinu nákladů,“ vysvětluje starosta Petr Digrin.

8. 8. předání staveniště
15. 12. hotové hlučné a prašné práce

Dodavatel si převezme staveniště 8. srpna. Doprava stavební techniky bude podle starosty vedená pouze jedním směrem ulicí Ke škole. Na začátku školního roku se stavba přeruší na dobu, než se ustálí pohyb dětí i doprava u školy. Stavět se bude kromě víkendů a svátků každý den od 7 do 18 hodin s tím, že pohyb těžkých aut a techniky může začít až po 8. hodině ranní kvůli bezpečnosti dětí a rodičů. Přístup ke škole zůstane stejný jako doposud jen s tím omezením, že se bude chodit kolem stavebního oplocení.

Dojde na odvodnění sousedního bytového domu, které město občanům slíbilo, aby předešlo jejich odvolání v průběhu řízení. Navýší to cenu díla zhruba o 1 milión a bude probíhat souběžně s hlavní stavbou. „Odvodnění udělá dodavatel Pavilonu současně se zemními pracemi, bude to jednodušší koordinačně a také levnější. Nešlo to udělat dříve, protože stavební povolení nebylo pravomocné,“ upřesňuje starosta.

Pavilon se hodně prodraží

Druhé výběrové řízení na dodavatele Pavilonu ukázalo, jak se posunul stavební trh. Oproti ceně, kterou město vysoutěžilo před rokem a půl, je aktuální cena za Pavilon o 36 miliónů vyšší. Jednak proto, že narostly platy, minimální mzda i ceny stavebních materiálů.  A také proto, že před dvěma roky se firmy o zakázky předháněly, což cenu tlačilo dolů, ale dnes je situace jiná.

Město chce rozdíl v ceně pokrýt z dotace Středočeského kraje a začne jednat také o navýšení dotace od ministerstva financí.  Zároveň starosta na letním jednání zastupitelstva informoval, že radní podají trestní oznámení na osoby, které podle nich svými kroky způsobily výrazné zdržení stavby.

„Podáme trestní oznámení na spolek Otevřené informace, zastupovaný Zbyňkem Jirovským, a na účastníka řízení Eduarda Navaru. Předložíme policii jasné důkazy, že úmyslně blokovali Pavilon obstrukčními stížnostmi a odvoláními například na podjatost správních orgánů. Za město jako účastníka řízení jsme se totiž dověděli, že ačkoli Kraj definitivně zamítl odvolání Otevřených informací ke stavebnímu povolení, přesto nedávno požádali ministerstvo pro místní rozvoj prostřednictvím mimořádného opravného prostředku o přezkoumání celého stavebního řízení,“ vysvětluje starosta Petr Digrin.

Zbyněk Jirovský zastupující Otevřené informace odmítl redakci poskytnout odpověď na otázku, proč tento krok udělal. Později však poslal email, kde odkazuje na jinou mníšeckou kauzu, ve které spolek postupoval podobně a v daném případě Ministerstvo zemědělství jako nadřízený správní orgán rozhodnutí Kraje zrušil a vrátil k novému projednání.


Krajský úřad Středočeského kraje ve svém rozhodnutí z 20. června letošního roku zamítl odvolání spolku Otevřené informace Zbyňka Jirovského a vydané stavební povolení potvrdil. Argumentoval mimo jiné rozsudkem Nejvyššího soudu o tom, že účelem občanských spolků není blokování, zdržování a protahování řízení procesními obstrukcemi, a řadu vznesených námitek spolku označil za nepřípustné, mimoběžné a nedůvodné.

Kvůli průtahům řízení město muselo řešit náhradní prostory pro umístění více než stovky prvňáčků, které mají usednout do lavic Základní školy Komenského 420 na začátku letošního září. Školu navštěvuje téměř 800 dětí, její kapacita nestačí, žáci se učí i v kontejnerových třídách mimo hlavní budovu. Pro nové prvňáčky město zvolilo dočasný pronájem prostor v nově rekonstruované administrativní budově ÚVRu.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
1 Komentář
Nejnovější
Nejstarší Nejvíce hlasovaný
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Pavel Jerabek
Pavel Jerabek
5 let před

Před volbami celkem ubohý tah proti dvou stranám, – kriminalizovat zástupce dvou opozičních stran, které se přihlásily do komunálních voleb.
Jasné důkazy – to by měla Rada města podat raději sama na sebe za dvouletou nečinnost. řešit oprávněné požadavky obyvatel kteří jsou stavbou dotčeni.

Přihlásit se