Jana Průšová: Kaligrafie je o soustředění, trpělivosti a osobní disciplíně

Jana Průšová: Kaligrafie je o soustředění, trpělivosti a osobní disciplíně

Do domu v horní části mníšeckého náměstí se přistěhovala před 16 lety. V bývalém výminku vybudovala grafickou dílnu, kde tisknou své grafiky současní i bývalí studenti. Zejména se však věnuje kaligrafii. Zatímco před dvaceti lety byla v celé republice téměř jediná, kdo se umění kaligrafie věnoval, dnes má následovníky z řad svých studentů a zájem o kaligrafii mezi lidmi stále stoupá.

Začátky zde nebyly vůbec jednoduché. Později však zjistila, že v Mníšku žije mnoho skvělých lidí – pouze o pár domů dál. Dnes jezdí do Prahy jen jednou týdně v průběhu školního roku. Učí studenty kaligrafii a přednáší o vzniku a vývoji písma. V době, kdy se v domě teprve zabydlovala, zajímala se  o jeho minulost. Dohledala v matrikách bývalé obyvatele až do období třicetileté války – tak se zrodila její záliba v rodokmenech. Jejich sestavování na zakázku se dnes také věnuje.

Význam slova kaligrafie je odvozený z řečtiny, ze složení slov krása a psaní, znamená krasopis nebo umění krasopisu. Jaký je rozdíl mezi písmomalířstvím a kaligrafií?
Písmomalířství byl kdysi učební obor, písmomalíři ovládali několik druhů písem a používali je na vývěsní štíty a cedule – aby byly pěkné a dobře čitelné. Kaligrafie je psané písmo upravené do výtvarného celku. Je výtvarnou disciplínou, jejímž cílem je vytvořit umělecké dílo. Není bezpodmínečně nutné, aby bylo čitelné. V kaligrafii existují i směry, kde se písmo rozpadá na základní tahy. Jedná se sice o dílo, které vychází z písma, ale nenese žádnou informaci. Takové kaligrafie sice taky dělám, ale většinou se snažím, aby text byl čitelný i když třeba ne na první pohled.

Stává se Vám, že musíte lidem vysvětlovat, co přesně děláte?
Když jsem dřív někomu odpověděla, že učím kaligrafii na grafické škole, následovala otázka, zda učím čínštinu. Nebo lidé vůbec nevěděli, co slovo kaligrafie znamená. A když obor neznají, pak asi k ničemu není a co to mám za divné zaměstnání učit něco, co nikdo nepotřebuje. Na střední škole jsem ale učila hlavně restaurátory psát středověká a jiná historická písma. To už se dá obhájit.

V čem je dnes situace jiná oproti předchozímu období?
S rozšířením počítačů v devadesátých letech zájem o kaligrafii upadl, byla považovaná za něco zastaralého, co už nebude potřeba Byla jsem mnoho let ve své profesi osamělá, neměla jsem žádné kolegy, jen studenty. První kaligrafka, se kterou jsem se setkala, byla z Finska. Kontaktovala mne finská kaligrafická společnost, protože hledali kaligrafy v Česku. Našli jen mě, tady v Mníšku. Finská kolegyně mi vysvětlila, že propad zájmu o kaligrafii byl u nich také, ale v posledních deseti letech opět přichází kaligrafie ke slovu. Obdobně, jen s mírným zpožděním, probíhá tento vývoj i u nás.

Čím si to vysvětlujete? Co lidi začalo na kaligrafii přitahovat?
Mnozí pracují celý den na počítači a mají potřebu ve volném čase tvořit něco rukama. Vracejí se k různým řemeslům, chodí na kurzy dřevořezby, košíkářství, grafických technik a taky na kaligrafii. Na rozdíl od kresby nebo malby se kaligrafii může naučit téměř každý. Kaligrafie je o soustředění, trpělivosti a disciplíně. Výtvarný talent je výhodou, ale rozhodně ne podmínkou. Dnes jsou lidé pod tlakem, je po nich vyžadováno tempo. Přesto spousta lidí raději čte, než se dívá na televizi. Mnozí se věnují výtvarným činnostem, protože se potřebují zastavit a relaxovat.

Co vás na kaligrafii baví?
Písmo má svoje zákonitosti a záleží na nejmenších detailech. Když kreslíte jelena a trošku vám ujede ruka, tak pořád je to jelen. Ale když vám ujede ruka u písmenka, můžete práci vyhodit a začít znovu. Na písmu je krásné, že se skládá ze samostatných tvarů, bez toho aniž by něco konkrétního zpodobňovaly.

Je to tedy ta čistá krása, co lidi dnes v dnešní době na kaligrafii tak přitahuje?
Ano, to jste řekla úplně přesně… A pak mají praktičtější důvody, například chtějí někomu napsat originální blahopřání, nebo vyrobit cedulky na stoly pro svatební hostinu.

Grafologie učí, že rukopis je odrazem osobnosti pisatele. Dá se analogicky říct, že styl písma byl odrazem charakteru společnosti v určité historické době?
Přesně tohle učím v dějinách písma. Jsme zvyklí, že písmo jen zaznamenává slova, ale v jiných dobách a kulturách mělo spoustu dalších funkcí. Ve většině případů písmo vzniklo z potřeby odpovídat na otázky, které člověka přesahují. Pomocí písma se i věštilo a komunikovalo s duchy zemřelých. Když studentům na začátku přednášky o egyptském písmu řeknu, že hieroglyfy řídily chod vesmíru, tak na mne vykulí oči. Ovšem před čtyřmi tisíci lety to Egypťané tak viděli. Tvary písma jsou ale odrazem celé řady dalších okolností. Zásadní vliv měly třeba použité nástroje a materiál nebo umělecký sloh konkrétní doby.

Co tedy například o renesanční společnosti vypovídá styl renesančního písma?
Renesanční kurzíva je dodnes nejčastěji používané kaligrafické písmo. Zhruba polovina všech kaligrafií vychází z renesanční kurzívy, která přesně odrážela renesanční ideály. Písmo bylo na pohled krásné, živé, umožňovalo spoustu různých protažení, ozdob, bylo dynamické a velmi dobře čitelné. Jednotlivá písmena se dala napsat jedním tahem. Oproti tomu třeba písmo období vrcholné gotiky se obtížně psalo i četlo. Gotické knihy vznikaly v klášterních písařských dílnách, kde byl dostatek času a klidné prostředí.

Jak dlouho trvá, než uděláte faksimilii jednoho takového gotického listu?
Přibližně měsíc. Záleží na velikosti listiny, množství textu a složitosti výzdoby. Samotné tvorbě faksimilie, která má být k nerozeznání od originální listiny, předchází příprava. Jedu do archivu, vše si vyfotím, upravím, poté nakopíruji na pauzák. Připravím si nástroje a materiál používané v době vzniku listiny: pergamen a husí brk na psaní. Pergamen musím napřed trochu obarvit, aby se co nejvíce podobal originálu. Z pauzáku propíšu text na pergamen a pak si vezmu brk a celou listinu podle stop z pauzáku a podle předlohy napíšu. Na závěr práce provedu finální patinaci. Když po dnech strávených nad kaligrafií vstávám od stolu, cítím se, jako bych přehazovala uhlí.

Jaká zakázka byla pro vás nejdůležitější?
Loni mne oslovili z Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě, abych vytvořila kopii nově objeveného Komenského rukopisu z roku 1643. Jedná se o téměř dvacetistránkové dílo, které mám celé přepsat. To snad není ani zakázka, to je splněný sen. Vždyť právě z textů Komenského Labyrintu světa a ráje srdce byla složena moje první výstava na Skalce před pěti lety.

Nosíte v hlavě i nějaký nekaligrafický projekt?
Polovinou mé pracovní náplně jsou rodokmeny. Každý rodinný příběh je nějak jedinečný a pokaždé se dozvím něco nového. V matrikách a kronikách se kromě historických faktů dočítám spoustu zajímavostí. Chtěla bych o nich napsat knihu –  jak se u nás žilo od poloviny 17. století zhruba do první světové války, co lidé prožívali a jak jejich život vypadal.

A vaše kaligrafické sny a plány?
Kaligrafie je můj celoživotní projekt. Ať už vlastní tvorba, výuka, bádání v historii nebo výuka historie písma. Naučila jsem kaligrafovat několik stovek studentů na různých školách. Někteří z nich se dnes kaligrafii skutečně věnují anebo ji dále vyučují. Stále víc lidí mne přemlouvá, abych začala s kurzy pro veřejnost. Jenomže já mám teď spoustu práce, i na rok dopředu. Proto chci vydat učebnici kaligrafie, kde bych chtěla zúročit všechny zkušenosti s výukou ve školách. Bude určena mým bývalým studentům, kteří by podle ní mohli dál učit – ale také samoukům, kteří chtějí kaligrafii zkusit a nemají možnost chodit někam do kurzu.

PhDr. Jana Průšová
Vystudovala Střední průmyslovou školu grafickou, kde se poprvé seznámila s kaligrafií. Poté pracovala jako propagační výtvarnice a při zaměstnání vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Kaligrafii učila na Střední průmyslové škole grafické a Vysoké škole umělecko-průmyslové. Dnes působí na Fakultě humanitních studií UK. Pořádá přednášky o kaligrafii, dějinách písma i tvorbě rodokmenů. Je autorkou knihy Vznik a vývoj písma. Z její dílny pochází mnoho muzejních faksimilií. Od roku 1989 příležitostně pracuje pro prezidentskou kancelář. Dvakrát vystavovala volné kaligrafie na Skalce.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se