Aktuální situace v mateřských školách

Aktuální situace v mateřských školách

MŠ 9. května

V tomto článku se pokusím zodpovědět otázky, které zajímají především rodiče předškolních dětí.

V měsíci květnu proběhl zápis do mateřských škol.
Do MŠ 9. května bylo podáno 83 přihlášek, přijato bylo 33 dětí. Nepřijatých dětí, kterým bude do konce srpna letošního roku 3 roky, je 22. Z tohoto počtu je 12 duplicitních přihlášek (přihlášky podané i na druhou školku). Děti mladší tří let a děti z nespádových obcí přijaté nebyly, stejně tak ve druhé školce.
Do MŠ Nová bylo podáno 108 přihlášek, přijato bylo 41 dětí. Zůstalo 30 nepřijatých dětí, z toho je 12 duplicitních přihlášek.

Na jaře tohoto roku jsme pro příští školní rok uzavřeli dohodu o spádovosti pro 5 předškolních dětí z Kytína. Tyto děti mají ze zákona povinnost navštěvovat školku, a tudíž veškeré náklady za ně bude hradit obec Kytín.
V současné chvíli se ještě někteří rodiče rozhodují, zda své dítě do školky dají, zda podají žádost o odklad školní docházky nebo pokud má dítě odklad, mohou podat přihlášku do přípravné třídy ZŠ. Proto nyní nemůžeme přesně říct, kolik bude celkem dětí, které nebyly přijaty do MŠ.

Alternativu nabízí soukromé MŠ a dětské skupiny. Město již po dva roky vyplácí rodičům dětí navštěvující tato dětská zařízení příspěvek na školné. Pokud dítě navštěvuje soukromou školku pět dní v týdnu, příspěvek činí 1 500 Kč na měsíc. Zkrácená docházka znamená krácenou/poměrnou výši příspěvku.

Na začátku školního roku 2018/2019 si o příspěvek na školné zažádalo 21 rodičů, ale v průběhu roku někteří z žadatelů školku vyřešili zřejmě jiným způsobem a o příspěvek dále neměli zájem. Město tehdy vyplatilo příspěvky v celkové výši 200 100 Kč. V průběhu loňského školního roku si o příspěvek zažádalo 5 rodičů, kterým město vyplatilo příspěvek na soukromé školky ve výši 78 000 Kč.

Návrh na vyplácení příspěvku na soukromé školky ze strany města podáme do prvního podzimního zasedání zastupitelstva města. V této době již můžeme předpokládat, kolik rodičů si o příspěvek zažádá. Kritéria a výše příspěvku budou tedy záviset na rozhodnutí zastupitelů.

Na závěr je ještě důležité zdůraznit, že kromě jediné, nyní dostavované, školky v Letech v ulici Karlštejnská, jsou všechny školky v Mikroregionu Mníšecko plné, stejně tak na Dobříši a na druhé straně Brd (Řevnice, Dobřichovice atd.). Dle dohody s obcí Lety tam však přijmou i naše děti, pokud o to projeví rodiče z Mníšku zájem. Dodatečný zápis do této školky se bude konat v měsíci srpnu. Pokud máte zájem přihlásit své dítě do této školky, sledujte jejich webové stránky.

Pro příští rok se budeme snažit hledat jiné, schůdnější řešení.

MŠ Nová

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se