Autobusy zavezou prvňáčky až skoro ke dveřím náhradní školy

Autobusy zavezou prvňáčky až skoro ke dveřím náhradní školy

Dveře dočasné školy v Mníšecké ulici se novým prvňáčkům otevřou v úterý.

V pondělí začíná nový školní rok a více než stovka nových prvňáčků se bude učit mimo kmenovou školu Komenského. Přímo ke vchodu do pronajatých prostor
v administrativní budově ÚVRu je zavezou autobusy, které město objednalo.

První školní den stráví noví prvňáčci slavnostním uvítáním v tělocvičně školy. Od úterý už ale budou cestovat do náhradních prostor, které má škola k dispozici v Mníšecké ulici, než se postaví nový školní Pavilon.

Nové a moderní třídy jsou připravené a čekají až ožijí malými školáky.

Vedení školy posunulo začátek výuky v prvních třídách na 8:15 a město zajistilo pro školáky dva autobusy, které budou od školy odjíždět vždy v 7:45 a v 8:00 (navazují zároveň na autobusy přivážející školáky z okolních obcí). Podle informací od místostarosty Daniely Páterové se podařilo vyjednat, že autobusy děti odvezou až do areálu, kde projedou vrátnicí a zajedou až ke vchodu budovy se školními třídami, takže se děti po areálu vůbec pohybovat nebudou.

„Na zastávce autobusu i během jízdy za děti přebírají odpovědnost paní učitelky. Děti, které přijdou ke škole dříve, mají možnost být v ranní družině v Komenského nebo strávit čas do odjezdu autobusů v jídelně školy pod dohledem paní družinářky.  Ta je pak předá učitelkám, které děti odvedou k autobusu a odvezou je do tříd v Mníšecké,“ uvádí místostarostka a připomíná, že ranní družina bude otevřená i v detašované škole.

Pro návrat po vyučování ke škole Komenského město zajistilo dva autobusy, a to s odjezdem 4x týdně v 12:10 jednou týdně (středy) v 10:15, to pojedou všechny děti najednou na tělocvik. „Samozřejmě s dětmi zase pojedou učitelky, společně půjdou na oběd a pak se děti odeberou do družiny nebo domů.  Hotový je i evakuační plán, který bude k dispozici na nástěnce v ÚVRu, kde jsou první třídy,“ zmiňuje místostarostka
a dodává, že v řešení je také zesílení dopravní bezpečnosti na odbočce k ÚVRu.

Rodiče, kteří budou své ratolesti vozit na výuku individuálně, mají možnost parkovat buď na místech s označením školy, popřípadě krátkodobě na autobusové zastávce na parkovišti.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Nejnovější
Nejstarší Nejvíce hlasovaný
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se