Deváťáky zítra čeká první velká zkouška

Deváťáky zítra čeká první velká zkouška

V rámci zítřejších přijímacích zkoušek se většina deváťáků hlásí na maturitní obory. Ačkoli je na trhu práce po dobrých řemeslnících poptávka, zájem o studium tradičních řemesel je v celé republice pramalý. Naši mníšečtí absolventi základní školy nejsou výjimkou.

Naše babičky říkávaly, že řemeslo má zlaté dno. Ale platí to ještě dnes? Co do počtu šikovných řemeslníků je na místě spíše rčení o hledání jehly v kupce sena nebo přirovnání „je jich jako šafránu“.  Kde udělali všichni ti ministři a ministryně školství chybu? Tříletý učební obor si vybralo pouze 9 žáků a žákyň (2 kuchaři, 2 cukrářky, 1 kadeřnice, 1 zámečník a 1 opravář motorových vozidel, 1 instalatér a 1 mechanik plynových zařízení).
Sedm našich žáků bylo přijato na obory s talentovou zkouškou a ze zbývajících 57 se jich ¬48 hlásí na maturitní obory, z toho 12 na gymnázia. Dívky mají zájem hlavně o obchodní akademii a hotelové školy, chlapci dávají přednost informatice (na obor informační technologie by rádo nastoupilo 11  z nich) a provozu a ekonomice dopravy.

Řemeslníky nemáme. Zato máme jednotné přijímací zkoušky na všechny maturitní obory.  Aby u nich naši žáci uspěli co nejlépe, vyčlenili jsme pro ně po Velikonocích týden, který jsme pracovně nazvali „šprtací“. Zájemci z řad studentů 9. A a 9. B se celý týden učili a biflovali a opakovali a procvičovali jenom český jazyk a matematiku.

Přípravu na přijímací zkoušky nepodcenili
A co na „šprtací týden“ říkají deváťáci sami? „Je super, že jsme si vše zopakovali těsně před zkouškami, teď už to nestihneme zapomenout.“ „Hodně věcí jsem si připomněla, díky tomu jsem přestala být tolik ve stresu.“ „Zkusil jsem si hromadu cvičných testů CERMAT, takže už vím, co můžu čekat.“ „Nepůjdu tam s tím, že to nezvládnu, teď už vím, že si s tím poradím.“ „Teď už vím to, co jsem před týdnem ještě nevěděl .“ Měl jsem konečně čas věnovat se tomu, co mi nešlo, a už mi to jde.“ „ Bylo to náročné, ale učitelé byli příjemní a vyhověli nám v tom, co jsme si chtěli zopakovat.“ Doporučila bych tento týden určitě i za rok příštím devaťákům.“

Letošní žáci a žákyně 9. ročníků se na zkoušky připravovali průběžně ve škole, někteří chodili na školní kroužek přípravy k přijímacím zkouškám z českého jazyka, další využili přípravu, kterou jim nabídly školy, na něž se hlásí, či vyplňovali testy doma. „Nepodcenil jsem to, počítal jsem hodně těžké příklady s bráchou, on je ajťák a tam směřuju i já“, říká jeden z chlapců.
My (učitelé) i oni (žáci) jsme myslím udělali, co jsme mohli. Zbývá jedině ve čtvrtek 12. 4. držet palce.

Lenka Krupková
výchovný poradce ZŠ Komenského 420

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se