Jak škola slavila své 60. narozeniny

Jak škola slavila své 60. narozeniny

V sobotu 8. října 2016 oslavila Základní škola Komenského 420 své šedesáté výročí. Pro připomenutí nahlédneme do dávné minulosti. Ve školní kronice je napsáno: „V neděli dne 4. listopadu 1956 byla slavnostně otevřena a předána svému účelu nová budova osmileté školy
v Mníšku pod Brdy. Po fanfárách pionýrů a státních hymnách přivítal účastníky slavnosti jménem školy tehdejší pan ředitel školy soudruh Václav Mazáč. Prohlídkou budovy všemi přítomnými byla slavnost ukončena. Tímto se odstartovala éra šedesáti let mníšecké základní školy“.

Současní žáci, pedagogové a vedení školy připravili průřez tím, co vše se ve škole událo za těchto šedesát let, kolik režimů se vystřídalo v tomto období a jaké změny ve škole nastaly. Výstava byla rozdělena na sekce po jednotlivých desetiletích. Ve všech patrech školy si mohli
návštěvníci prohlédnout staré fotografie, pomůcky, učebnice, vysvědčení, oblečení, výtažky z kronik a podklady z archivů. Zněla zde také hudba typická pro dané období.

V tento slavnostní den byly dveře školy otevřeny nejen našim žákům a jejich rodičům, ale i široké veřejnosti a samozřejmě i bývalým zaměstnancům školy. Oslavu slavnostně zahájila v tělocvičně školy paní ředitelka Mgr. Michaela Pažoutová. Ke slavnostnímu projevu se připojil pan starosta Ing. Petr Digrin, Ph.D. a paní místostarostka Daniela Páterová.

Pro návštěvníky byl připraven pestrý program. Žáci a žákyně zpívali, tančili, cvičili a hráli na hudební nástroje. Vystoupila i zpěvačka Zora Jandová a zpěvák Martin Maxa, bývalý učitel. Závěrečné slovo pronesl místní pan farář Jan Dlouhý. Všichni zúčastnění měli možnost zhlédnout veškeré prostory školy.

Akci finančně podpořili místní, kterým bychom rádi poděkovali.

Martin Uher, spol. s r. o.
Lékárna Mníšek, s. r. o.
Zahradnictví Mníšek pod Brdy
Družstvo Eurosignál
František Keyř
Alexandra Merunková
IdeaSense, s. r. o.
MAQFORT, s. r. o.

Třešničkou na dortu byla prohlídka nově postavené nádherné tělocvičny. Děti si mohly vytvořit pěkné výrobky v dílničkách a zúčastnit se soutěže Poznej svého učitele podle fotografie z dětství. Každý návštěvník získal školní časopis „Školáček“, klíčenku a brožuru s logem školy. Pedagogové k narozeninám školy natočili vtipné video „Happy teachers“,

které bylo prezentováno ve vestibulu školy. Ve školní jídelně se mohl každý posilnit dobrým občerstvením, kávou, čajem a limonádou.

Na zdárném průběhu celé oslavy měli kromě pedagogů podíl především žáci a žákyně školy. Zodpovědně shromažďovali a nosili fotografie, diplomy, staré slabikáře a sešity, malovali plakáty, nacvičovali spartakiádní, taneční a hudební vystoupení, rozdávali občerstvení a prováděli návštěvníky školou.

Současná koncepce naší školy je postavená na rozvíjení morálních hodnot dětí. Pozitivní reakce veřejnosti na tuto oslavu jsou důkazem, že jdeme správným směrem.

Fotografie si můžete prohlédnout také na nové facebookové stránce ZŠ Mníšek.

Oslavy 60 let ZŠ Mníšek
Oslavy 60 let ZŠ Mníšek
Oslavy 60 let ZŠ Mníšek
Společné vystoupení žáků a učitelů „Cesta“
Oslavy 60 let ZŠ Mníšek
Zápis v kronice ze dnes otevření školy před 60 lety

 

Oslavy 60 let ZŠ Mníšek
Během oslav si všichni mohli připomenout, jakými obdobími škola během 60 let prošla
Oslavy 60 let ZŠ Mníšek
Vystoupení zpěváka Martina Maxy

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se