Knoflíkový trh 2019 vynesl rekordní částku

Knoflíkový trh 2019 vynesl rekordní částku

Řada stánků s výrobky školáků i spolků vedla od pódia před kostelní zdí až do Nádražní ulice za Albert.

K adventnímu času v našem městečku patří neodmyslitelně Knoflíkový trh. Ten loňský proběhl nově v odpoledním a podvečerním čase první adventní neděle a vyvrcholil slavnostním rozsvícením městského vánočního stromu a vánoční výzdoby.

O organizaci se tradičně rozdělila Základní škola Komenského 420 a město Mníšek pod Brdy. Do prodeje se zapojilo asi 350 žáků naší školy a vždy po cca 10 prodejcích u stánků všech ostatních spolků a společností.

Přípravy ve škole, hlavně tedy výroba adventního a vánočního zboží k prodeji, začíná vždy minimálně dva měsíce před akcí, kdy se schází učitelé, žáci a jejich rodiče a vyrábějí společně budoucí zboží do třídních stánků. Zároveň se začíná skládat program a hledají se moderátoři, tradičně žáci nejvyšších tříd. Nejen škola ale zažívá toto přípravné období. Výrobky tvoří i žáci druhé základní školy, obyvatelé Domova pro seniory Pod Skalkou, členové místních spolků jako jsou Oáza, Brdský šikula, Brdský zálesák a Magdalena o.p.s. Doprovodný program na pódiu Rádia Blaník pak svými vystoupeními obohatili žáci naší školy, žáci ZUŠ, členky spolku BiosFit a opět po roce přijel dudák Martin Škanta. V průběhu akce vystoupily zástupkyně města, starostka Magdalena Davis a místostarostka Dana Dalešická, která v průběhu akce odhalila sochu Mnicha zdobící nově náměstí. Všechny zúčastněné také pozdravil pan farář Jan Dlouhý a ředitel domova pro seniory Jan Daniel.

Spolu s rekordní návštěvností „knoflíkáče“ padnul i rekord ve vybrané částce.

Další tradicí je využití výtěžku z tzv. „knoflíkové daně“ pro bohulibý účel. Jako každý rok, tak i v loňském roce se většina prodejců zapojila. Korunu z každého utrženého knoflíku pak vložili do společné „kasičky“. Připojili se tak k rozhodnutí žáků školy využít utrženou částku k nákupu sazenic stromů a výsadbě nového lesa v Brdech na místech těžby po kůrovcové kalamitě. A že to bude slušný kus nového lesa – částka takto získaná totiž dosáhla rekordní výše 29 565 Kč! Václav Hroch ze společnosti Křížovnické lesy, s.r.o. přes kterou bude výsadba a péče o nový les probíhat, si převzal symbolický šek od paní ředitelky Michaely Pažoutové už v průběhu akce. O dalším pokračování budeme informovat na webu a facebooku školy.

 

Děti ze škol a školek, malí členové spolků i senioři z mníšeckého Domečku již tradičně ozdobili stromky na pěší zóně pod kostelní zdí.

Děkujeme touto cestou všem, kteří umožnili tuto akci opět uskutečnit a aktivně se podíleli na její organizaci. Děkujeme i všem návštěvníkům trhu, kteří svým nákupem přispěli na rekordní výtěžek z akce.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se