Lipka vyrůstá od semínka

Lipka vyrůstá od semínka

Uhádnete, které písmenko děti tvoří? foto: archiv komunitní školy Lipka

Od září loňského roku funguje pod křídly spolku Oáza v přízemí kulturního střediska komunitní škola Klub domácích školáků Lipka Mníšek. Jak se Lipce daří, jsme se zeptali zakladatelky Zuzky Bartákové a Lucky Sychrové, které výuku vedou.

Petra Vaňková

 

Zuzko, dlouhá léta působíš v Oáze. Co tě vedlo k založení komunitní školy Lipka?

 Díky práci na zážitkových programech pro školy jsem se začala seznamovat s možnostmi aktivního učení, učení venku, s badatelskými metodami, a velmi mě to nadchlo. Na druhou stranu jsem se zároveň dostala více do kontaktu s běžnou výukou a prostředím na základní škole. Když shrnu svoje dojmy – je to pro mě jako rozdíl mezi nakupováním v koloniále a v hypermarketu. Rozhodla jsem se, že chci alespoň své nejmladší dceři umožnit zažívat učení jinak. Aby neztratila přirozenou motivaci učit se, a také mě mrzí, jak málo děti v běžné škole chodí ven. Druhým důvodem bylo to, že když jsem se začala rozhlížet po alternativách v okolí, odradila mě nutnost dojíždění. Pokud jsem tedy nechtěla zůstat jen u „stěžování si“, nezbylo mi než podniknout něco sama.

Lucko, jak ses k Lipce dostala ty?

Zpočátku váhavě a opatrně. Zuzka, která mne oslovila, pro mne byla důvěryhodným člověkem a její záměr se mi moc líbil. Na druhé straně mé zkušenosti s alternativními skupinami v minulosti nebyly vždycky jen pozitivní. Po třech měsících fungování ale upřímně na dotazy odpovídám: pro mne je to třída snů.

Jaká je koncepce Lipky?

 Rádi bychom v Lipce umožnili dětem zažívat radost z učení, objevování, chceme jim dopřát dostatek pohybu venku, snažíme se je vést k samostatnosti, aby měly možnost uplatnit vlastní iniciativu, učit se realitou-prakticky, zabývat se věcmi v souvislostech. Každý měsíc se věnujeme vybranému tématu (například „Můj domov, moje město“, „Naše země“, „Čas“….).

Jak probíhají běžné dny?

 Zuzka: Od pondělí do středy dopoledne jsem s dětmi já, věnujeme se výuce v rámci měsíčního tématu . Děti se scházejí mezi 8. a půl devátou, nejdříve jsme uvnitř, využíváme práce u stolu i na koberci. Nakonec jdeme do 12 hodin ven. Děti mají čas na volnou hru v lese či na hřišti, ale povídáme si i k tématu měsíce. Ve čtvrtek je s dětmi Lucka, věnují se výtvarným činnostem, dramatizaci, muzicírování a angličtině. Pátky jsou ve znamení výprav do přírody nebo exkurzí. Jednou měsíčně máme hodinu „hravých pokusů“ u Aničky Čiškové z klubu Brdský šikula.

Lucka: Můžeme zkoušet těžší věci a u těch jednodušších zase máme dostatek prostoru pro dětskou fantazii.  Na svátek sv. Martina jsme například vytvořili z krabic stínové divadlo a loutky, a teprve potom odkrývaly postupně jeho příběh. Odpoledne v družině děti vyráběly Martina na bílém koni z kolíčků a kartonu. Výsledek byl krásný. V Lipce není výjimkou, že jeden den se děti o stromech naučí, jak komunikují, jak dokáží přitáhnout vodu a jak poznáme když se „cítí“ strom ohrožen jiným. Druhý den si z výšky vysokého stromu na horolezeckém laně prohlédnou svět  a další den vezmou pilku a ze dřeva nařezají kolečka, se kterými se pak učí matematiku a skládají písmenka…

Kolik je v Lipce aktuálně dětí a kolik je maximum?

Rodiče si mohou vybrat, zda bude dítě chodit celý týden, nebo jen na „výukové dny“ Po-St či naopak jen na čtvrtky či pátky. Nyní je v Lipce na „výuku“ 6 dětí, kromě jednoho jsou to prvňáčci. Ve čtvrtek a v pátek se k nám připojují 3 další domácí školáci. Vzhledem k současným podmínkám považujeme v tomto školním roce za maximum 8 dětí, rádi tedy mezi sebou přivítáme na výuku ještě 1-2 děti, prvňáčky či druháky!

Vím, že do aktivit a výuky se zapojují i rodiče. Jak to funguje?

Rodiče se zapojují hlavně do odpoledních aktivit. Díky nim funguje odpolední „družina“ – děti jsou hodně venku, rodiče se střídají a podle svých možností a zájmů připravují různé hry, sportovní nebo tvořivé aktivity. Kromě toho se rodiče ujímají i dalších aktivit – přinášejí náměty a materiály k výuce, nápady na exkurze, někdo si vzal na starost objednávání obědů, jiný propagaci. Kromě toho se nám podařilo nalákat do Oázy také jednoho tatínka – Thomase Vejrážku, který nyní vede ve středu odpoledne pro děti z Lipky i pro veřejnost sportovní odpoledne s angličtinou.

Jaké jsou další vize Lipky na příští roky?

 Rádi bychom samozřejmě pokračovali a Lipku rozšířili. Již teď se nás ptají rodiče předškoláků, zda a jak budeme dále fungovat. Konkrétně to bude záležet na více věcech – budeme shánět dalšího pedagoga/průvodce, který má zkušenosti s věkově smíšenou skupinou dětí. Také budeme jednat s městem o možnostech využívat i nadále prostory kulturního střediska.

Chcete se zapojit? http://oaza.mnisek.cz/mc/lipka.

 Zuzana Bartáková vystudovala elektrotechnickou fakultu ČVUT. Je dlouholetou členkou Českého svazu ochránců přírody, Ligy lesní moudrosti a aktuálně také předsedkyní mníšeckého spolku Oáza. Od letošního září je provozovatelkou a spolu s Lucií Sychrovou zároveň lektorkou klubu domácích školáků (komunitní školy) Lipka.

Lucie Sychrová vystudovala herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku. Má pedagogické zkušenosti s mnoha typy dětských skupin, včetně dětí s různým znevýhodněním. Lektorovala dramatický kroužek a rukodělné dílny. V Lipce se s dětmi věnuje zejména výtvarné a dramatické činnosti ve spojení s angličtinou.

(Rozhovor vyšel v prosincovém Zpravodaji městečka pod Skalkou – poz.red.)

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Nejnovější
Nejstarší Nejvíce hlasovaný
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se