Město přispěje na školkovné

Město přispěje na školkovné

V Mníšku hledá dobrou adresu pro své bydlení množství mladých rodin. Strmý vzestup počtu obyvatel potvrdil i strategický plán, který si radnice objednala. Tento dokument predikuje, že nárůst počtu dětí ve městě by se měl zastavit zhruba za pět let. Problematika kapacity mateřských škol a základní školy je pro město jedním z hlavních témat.

Rada města v tomto volebním období zvažovala možnost rekonstrukce bývalého penzionu
U Kožíšků na mateřskou školu. Tato varianta se ale ukázala zejména s ohledem na přísné hygienické normy jako nereálná. Proto se radní na jednom z červnových jednání shodli na nutnosti vytipovat vhodnou lokalitu a zahájit práce na projektu nové mateřské školy.

Do obou městských mateřských škol se letos nepodařilo umístit 43 dětí. V této souvislosti radní navrhli opatření, jež má pomoci rodinám těch dětí, které se nedostaly do obecní mateřské školy. Jedná se o příspěvek z rozpočtu města zákonným zástupcům dítěte v maximální výši 1500 korun měsíčně, určený na částečné pokrytí nákladů spojených s platbou školného v soukromých předškolních zařízeních.

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 25. července tento návrh radních schválilo. Na stránkách www.mnisek.cz v sekci Školství budou v následujících dnech uveřejněny informace, Pravidla a Žádost, které jsou potřebné pro odsouhlasení a přidělení příspěvku. Rodiče mohou potřebné dokumenty podávat na podatelnu městského úřadu.

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se