Místostarosta Radko Sáblík zve veřejnost k online debatě nad aktuálními otázkami školství – 7. 5.

Místostarosta Radko Sáblík zve veřejnost k online debatě nad aktuálními otázkami školství – 7. 5.

ZŠ Komenského 420, Mníšek pod Brdy

V pátek 7. května 2021 se od 14:00 koná online debata s místostarostou Ing. Radko Sáblíkem nad aktuálními otázkami školství.
Je určena všem zájemcům o téma vzdělávání, tedy představitelům škol, žákyním a žákům, jejich rodičům, zastupitelům z mníšeckého regionu i široké veřejnosti.
Na videokonferenci se můžete připojit prostřednictvím tohoto ODKAZU.

Jejím cílem není odborná přednáška, ale diskuse místostarosty Radko Sáblíka a jejích účastníků nad tím, jak co nejlépe připravovat ve školách žáky a studenty na budoucnost, na nutnost celoživotního vzdělávání, nutnost umět myslet kriticky, informaticky či logicky, a nad dovedností učit se sám nové věci na základě již získaných znalostí a dovedností. S tím je spojená redukce učiva, skutečné zapojení moderních technologií do výuky, nikoli jen využívání prezentací. A co k tomu potřebují učitelé, co žákyně a žáci, co jejich rodiče. Také je velmi aktuální otázka propojování formálního a neformálního vzdělávání a podpora samostudia žáků a studentů.

Videokonference navazuje na online diskusi o školství, která proběhla 14. dubna 2021 a ze záznamu ji můžete shlédnout na mníšeckém youtube kanálu.

Během prvního živého vysílání dne 14. dubna 2021 pan místostarosta Sáblík představil nejen připravovanou strategii rozvoje školství v mníšeckém regionu, ale také některé velmi aktuální otázky českého školství, které je nutno řešit při vzdělávání mladé generace pro reálný osobní, společenský a profesní život.
Také slíbil postupně pořádat další tematické diskusní videokonference či osobní setkání (podle situace s covid-19), a nyní proběhne první z nich.

—————————————————————————————————————

MAS HŘEBENY
V rámci programu debaty představí starostka Klínce paní Markéta Polívková novou místní akční skupinu MAS Hřebeny, jejíž je předsedkyní.
MAS Hřebeny připravuje pro území našeho regionu Strategii komunitně vedeného rozvoje pro období 2021-2027. Strategie je základním nástrojem, který umožní čerpat evropské prostředky pro mníšecký region v příštím dotačním období.
Několikaminutová prezentace bude zaměřená na oblast vzdělávání.

—————————————————————————————————————–

Klikněte sem a připojte se k videokonferenci.
Připojit se můžete přes počítač nebo mobilní aplikaci.

Ing. Radko Sáblík

Stručný profil Radko Sáblíka:

 • Absolvoval Fakultu strojního inženýrství ČVUT; absolvoval bakalářské studium pro učitele
  odborných předmětů na Masarykově institutu při ČVUT; absolvoval čtyřsemestrální
  manažerské studium na Pedagogické fakultě University Karlovy.
 • 16 let byl předsedou Pražského basketbalového svazu, 20 let předsedou sportovního klubu, TJ Sokol Motol, 10 let vedl Centrum talentované mládeže v Sokole Motol a Spartě Praha,
 • ředitelem Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia je od listopadu 2002, od roku 1988 tam byl učitelem odborných předmětů,
 • od roku 2018 je místostarostou v Mníšku pod Brdy, v současnosti má ve své gesci školství a inovace,
 • v lednu 2019 byl jmenován ministrem školství Robertem Plagou do osmičlenné externí expertní pracovní skupiny, která připravila vizi českého školství pod názvem Strategie 2030+, kterou schválila Vláda ČR na podzim 2020, osobně byl garantem oblasti, která se zaměřovala na obsah a formu vzdělávání,
 • od roku 2019 je poradcem předsedy výboru pro vzdělávání Senátu Parlamentu ČR Jiřího Drahoše,
 • od roku 2019 spolupracuje různou formou s radním Prahy pro školství Vítem Šimralem v oblasti vizí vzdělávání v Praze,
 • od roku 2019 je členem pracovní skupiny pro program školství v ODS, podílel se na vyjednávání o programu školství koalice SPOLU

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se