Otevřený dopis ředitelce ZŠ Komenského 420

Otevřený dopis ředitelce ZŠ Komenského 420

Ing. Radko Sáblík

Vážená paní ředitelko,

v poslední době se na internetu objevují různá vyjádření od Vás, Vašich zaměstnanců a Vašich příznivců, v nichž jsem obviňován, že s Vámi za prvé nedostatečně komunikuji, a za druhé, že mám zájem škodit Vám respektive škole, kterou z pověření města vedete. Chci Vás ujistit, že jsem nikdy nebyl Vaším osobním nepřítelem a nestanu se jím ani v budoucnu, neboť na podobné osočování jsem z minulosti při jiných příležitostech zvyklý a nikdy je neberu osobně. Jako kolega jsem Vás podporoval i dříve, za minulého vedení města, kdy jste mě sama přizvala k jednání tehdejší Rady města. Pokud má někdo zájem na tom, aby byl mezi mnou a Vámi rozkol, tak k tomu z mé strany nedojde. Jakožto zástupce zřizovatele Vámi vedené školy jsem připravený spolupracovat. Pokud má někdo zájem vytvořit dojem, že jsem nepřítelem Vás či základní školy, kterou město zřizuje, už to zní absurdně, tak se budu snažit tento nesmysl vyvracet, a to vstřícně a za použití vhodných argumentů.

Komunikace přes média je to poslední, co bych si přál, neboť to považuji za neprofesionální a neproduktivní, ale budu se muset přizpůsobit, pokud je zde v Mníšku pod Brdy taková zaběhlá praxe z minulosti. Jsem ředitelem střední školy již více než osmnáct let a nikdy by mě ani ve snu nenapadlo komunikovat s představiteli zřizovatele mé školy přes sociální sítě. Pokud jsem kdy nebyl s něčím spokojený, tak jsem požádal o osobní jednání či sepsal své stanovisko a snažil se zástupce zřizovatele získat pro své záměry, pro svůj názor. Vystupoval jsem sebevědomě, ale také s respektem k zástupcům zřizovatele, u nichž vím, že nemají na starosti jen moji školu a musí vážit, jak a v čem koho podpoří. Oni mají své povinnosti k mé škole, kterou zřizují. Já zase mám své povinnosti vůči nim, neboť mají právo po mně požadovat plnění si mých povinností jakožto jmenovaného statutárního zástupce zřizovatele mnou řízené školy. Vycházím přitom ze svého celoživotního přesvědčení, že pokud od někoho chci respekt k mé osobě, musím mu ho také já sám poskytovat, a je jedno, zda je to představitel státu, města, pedagogů či studentů.

Hodně jsem přemýšlel, zda Vám mám tento otevřený dopis napsat, ale nakonec jsem se k tomu rozhodl, byť z toho žádnou radost nemám. Nabyl jsem totiž dojmu, že je nutné se vyjádřit k různým obviněním, která se objevují především na Facebooku. Já tuto sociální síť z osobních důvodů nevyužívám, v poslední době se vyjadřuji k českému školství jak ve veřejných médiích, tak na sociální síti Twitter. Ale respektuji právo každého sdělit svůj názor, a také svou povinnost jakožto zástupce vedení města, poskytnout veřejnosti požadované odpovědi.

Od ledna 2019, kdy mě ministr školství jmenoval do externí osmičlenné pracovní skupiny, která připravila vizi českého školství s názvem Strategie 2030+, kterou přijala Vláda ČR na podzim roku 2020, a která je příznivě přijímána i současnou politickou opozicí, se snažím propagovat její závěry a napomoci dle mého názoru potřebným změnám ve školství. Proto i organizuji mnoho akcí, které výrazně přesahují školu, kterou vedu, ale i region Prahy. Snažím se také síťovat školy, které mají zájem o změny, které jsou progresivní, jejich ředitele, učitele, studenty. A tak jejich mnozí představitelé přicházejí, abychom navázali spolupráci či aby se inspirovali na mojí škole, která je unikátní velkým počtem spolupracujících absolventů a velkým počtem studentů zapojených do jejího chodu. Nikdy jsme nikoho neodmítli, jen v týdnu od 22. března 2021 máme videokonference na jejich žádost se středními školami z Rožnova pod Radhoštěm, Hluboké nad Vltavou a Brandýsu nad Labem.

Studenti naší školy, pod mým dohledem, připravují na konec června dvě dvoudenní konference. První je o problematice kybernetické bezpečnosti, druhá o distančním vzdělávání a jak využít získané znalosti a dovednosti pro budoucí prezenční výuku. Záštitu nad konferencemi převzali ministr školství Robert Plaga, předseda výboru pro vzdělávání Senátu Parlamentu ČR Jiří Drahoš a radní Prahy pro školství Vít Šimral.

Omlouvám se za tento delší úvod, ale napsal jsem ho proto, abyste Vy, Vaši podřízení, ale i veřejnost v Mníšku pod Brdy pochopila, že mým cílem je lidi propojovat, nikoli rozdělovat. Já nepatřím k těm, kteří mají v popisu práce škodit, pomlouvat a bořit, já jsem zvyklý tvořit. O to samé se snažím i v pozici místostarosty Mníšku pod Brdy a mohu prohlásit, že neexistuje žádná osoba, ke které bych cítil osobní zášť. Lidi s jinými názory neberu jako své osobní nepřátele, ale jen jako lidi s jiným názorem.

Nyní se vyjádřím k obvinění, že s Vámi málo komunikuji a že mám zájem Vás a Vámi vedenou školu poškozovat. Poté, co jsem byl pověřen Radou města řešením školské problematiky v Mníšku pod Brdy, navštívil jsem Vás a dal mnoho nabídek ke spolupráci. Toto se pokusím vysvětlit a také poukázat na fakt, že na komunikaci vždy musí být dva. Pokud se o ni snaží jen jedna strana, tak nemůže být účelná a plnohodnotná. Přitom pomocí videokonferencí lze velmi rychle komunikovat a řešit i různé workshopy, projekty apod. Jen za březen jsem se já, moji zaměstnanci a studenti několikrát potkali na videokonferenci s radním Prahy pro školství a řešili jsme různé projekty a naše záměry.

Co jsem nabídl a jaké byla dosavadní reakce:

  • Hovořil jsem postupně se správními zaměstnanci, s pedagogy, zástupci žáků a vedením školy, všem jsem nabídl, že pokud by kdykoli cítily tyto sociální skupiny nějaký problém, jsem vždy ochoten se s nimi sejít a věci řešit.     (nevyužito)
  • Nabídl jsem možnost odborného školení pro zaměstnance i pedagogy v oblasti využívání moderních technologií.     (nevyužito)
  • Nabídl jsem možnost připravit pro žáky dlouhodobé projekty, kde bych zajistil odborné konzultanty z řad studentů či absolventů mé školy, a to z oblasti Robotiky, programování, audiovizuální techniky, modelování apod.     (nevyužito)
  • Nabídl jsem možnost zapojení žáků Vaší školy do vytváření zpráv z města Mníšek pod Brdy, prosadil na Radě města mimořádnou dotaci 200 000 Kč na nákup potřebné techniky, nabídl jsem pomoc při realizaci tohoto záměru.     (nevyužito)
  • V červnu 2020 jsem nabídl Vašim zástupcům možnost se přijet podívat, jak je organizován v mé škole vlastní Mediální dům Preslova, Video a Audio studio, nabídl možnost jeho členů pomoci se školením v používání video a audio techniky. Tito studenti spolu se mnou vytvořili zdarma pro Vás velmi příznivě vyznívající video, jak jste řešili na jaře 2020 distanční výuku a byli připraveni i nadále pomáhat.     (nevyužito)
  • Prosadil jsem na Radě města dotaci pro Vámi vedenou školu cca 0,5 milionu na realizaci další třídy na výuku Informatiky a nabídl pomoc při technické realizaci učebny odborníky z mojí školy, kteří často pomáhají jako konzultanti jiným školám.     (nevyužito)
  • V červnu 2020 jsem nabídl Vám a Vašim zástupcům osobní pomoc při vytváření vize dalšího rozvoje Vámi vedené školy, především v oblasti implementace nového Rámcového vzdělávacího programu Informatiky, a poté osobní pomoc při hledání zdrojů na realizaci této vize, nejen na městě.     (nevyužito)
  • V červnu 2020 jsem Vám nabídl možnost provést konzultaci řešení IT na Vaší škole mým IT oddělením, jehož členové, naši absolventi, pomáhají mnoha jiným školám, ale také městským částem či bankám, nabídka byla pro Vaši školu netradičně zdarma.     (nevyužito)
  • Nabídl jsem Vám, že pokud budete cokoli od města potřebovat, můžete se na mě kdykoli obrátit a já se sejdu s Vámi a Vašimi zástupci, tedy například když chcete po městu netradičně použít nevyužité prostředky na provoz na odměny pro zaměstnance.      (nevyužito)

Vážená paní ředitelko,
většina výše uvedených nabídek stále platí. S výjimkou zapojení mého velmi vytíženého IT oddělení, které bylo na moji prosbu připraveno o minulých letních prázdninách pomoci, ale zájem z Vaší strany nepřišel. Ostatní jsem připravený nadále realizovat, pokud bude z Vaší strany zájem. Mým cílem je dobře fungující základní škola v Mníšku pod Brdy, v níž mají zaměstnanci i žáci možnost se seberealizovat a kde výuka probíhá za pomoci moderních metod s vhodným zapojením moderních technologií. Respektuji, že pravděpodobně máte jiné záměry a o moji pomoc a podporu nestojíte, ale kdybyste změnila názor, já jsem připravený. Stejně tak jsem připravený s Vámi komunikovat osobně a nikoli přes média, ale pokud budete mít zájem věci řešit před veřejností, tak se tomu přizpůsobím a budu o naší komunikaci veřejnosti podávat informace. I přes moje výhrady k tomuto způsobu komunikace.

 

V Mníšku pod Brdy 21. března 2021

Ing. Radko Sáblík
místostarosta Mníšku pod Brdy

 

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se