Pavilon hostil řečnickou přehlídku spřátelených škol

Pavilon hostil řečnickou přehlídku spřátelených škol

Mladí řečníci přebírají věcné ceny

V pátek 19. května se ve velkém sálu Pavilonu konal v pořadí již 8. ročník řečnické přehlídky.

Kromě pořádají mníšecké ZŠ Komenského 420 se do řečnického klání zapojily školáci (povětšinou osmáci a deváťáci) ze Všenor, Černošic, Dobřichovic a Litně.
Vytvořili celkem sedm týdnů, které publiku postupně představily a na plátně promítly pečlivě vytvořené prezentace na téma: Listujeme v kronikách a místním tisku. Týkaly se například radničních periodik (Zpravodaj městečka pod Skalkou, Informační list Černošice) obecních kronik (Liteň, Dobřichovice) nebo představení obcí, ve kterých žáci bydlí a navštěvují školu.
„Z výkonů dětí jsem opravdu nadšená, každé z vybraných témat bylo zajímavé. Pořádání podobných přehlídek má určitě smysl, protože děti se při ní hodně naučí. Nejdříve si musí vyhledat materiály, a přitom se dozví spoustu zajímavého o své obci. Potom si připravují v počítači prezentaci, se kterou pak v pěkném oblečení předstupují před publikum a dokáží bez trémy mluvit na mikrofon“, zhodnotila letošní ročník i význam akce učitelka Blanka Majerová, která byla, společně s učitelkou Annou Šrůtovou, hlavní organizátorkou přehlídky.
Čestnými hosty řečnické přehlídky byla Alexandra Merunková a farář místní farnosti Jan Dlouhý, profesionálové, kteří se po celý život živí hlasem. Mladým řečníkům udělili cenné rady na téma, jak si procvičovat hlasivky nebo jakým způsobem mluvit do mikrofonu, aby jejich projev byl co nejsrozumitelnější.
Odměnou pro všechny školáky i jejich pedagogy byla dopolední komentovaná prohlídka mníšeckého kostela sv. Václava.

Žákyně z mníšecké školy prezentují Zpravodaj

Žákyně z Černošic

Děti z Litně

Prezentace všenorské školy

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se