Povedlo se získat finance na vybavení odborných učeben ZŠ

Povedlo se získat finance na vybavení odborných učeben ZŠ

Vybaveny budou čtyři odborné učebny ve staré budově. Foto: Facebook/zsmnisek

Již v roce 2016 jsme zahájili práce na žádosti o dotaci na vybavení učeben Pavilonu ZŠ. Tehdy byly do Pavilonu ještě plánovány učebny 2. stupně a odborné učebny. V tomto období nám dotace udělena nebyla.

My jsme se však rozhodli celou dotaci přepracovat. Vzhledem k umístění tříd prvního stupně do Pavilonu (přesunem vybavených tříd z UVRU a dovybavením prvních tříd) jsme nyní směřovali naši žádost o dotaci na vybavení učeben ve staré budově.
A tentokrát jsme již se žádostí o dotaci uspěli. Celková výše vynaložených prostředků činí cca 3 200 000 Kč (konkrétně 3 231 744 Kč) a škola získá dotaci v celkové výši cca 2 900 000 Kč.
Realizace bude probíhat postupně v etapách až do 31. 8. 2022. Škola tak získá z Integrovaného regionálního operačního programu ISKP 14 + od poskytovatele Ministerstva pro místní rozvoj vybavení čtyř odborných učeben. Během letošních prázdnin jsme již zrealizovali vybavení první IT učebny, protože díky distanční výuce v loňském školním roce se ukázalo, že jsme se vydali správným směrem, a že učebna je pro školu prioritní. PC zařízení bohužel velmi rychle zastarávají a stávající učebna již nestačila našim potřebám. V další fázi budeme pokračovat vybavením nové učebny fyziky, chemie a v poslední řadě i jedné jazykové učebny.

Jsme rádi, že se nám podařilo získat tuto dotaci a těšíme se na nové, moderní učebny.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se