Pozvánka na prezentaci plánované anglicko-české bilingvní třídy

Pozvánka na prezentaci plánované anglicko-české bilingvní třídy

Zajímavou novinku pro školní rok 2023/2024 připravuje Základní škola Komenského 420 ve spolupráci s městem Mníšek pod Brdy, které je jejím zřizovatelem.

Bilingvní třída jako výzva
„Rodičům našich budoucích prvňáčků chceme nabídnout možnost širšího výběru vzdělávání. Kromě tříd s programem Začít spolu bychom rádi otevřeli i jednu anglicko-českou bilingvní třídu,“ nastiňuje novinku mníšecká místostarostka Daniela Páterová.
Rodiče jistě chystanou novinku ocení, neboť řada z nich stále více vyhledává alternativy ke klasické výuce. Kromě soukromých škol, ať už klasických nebo typu Montessori či Waldorf, tak i ve státních školách dochází k různorodému zaměření jednotlivých tříd.
Záměr otevřít bilingvní třídu v Mníšku se týká celého 1. stupně s tím, že ve školním roce 2023/2024 by se otevřela jedna první bilingvní třída. Během následujících pěti let by tedy byla v každém ročníku jedna bilingvní anglicko-česká třída s možnou návazností na 2. stupni. Otevření třídy pak bude záviset na tom, kolik dětí se do ní nakonec přihlásí.

Zástupci mníšecké základní školy a radnice na exkurzi v bilingvní třídě v Roztokách

Pozvánka na prezentaci pro zájemce
Pokud byste měli o umístění vašeho budoucího prvňáčka do bilingvní třídy zájem, můžete navštívit prezentaci programu, která se koná v úterý 31. ledna ve velkém sálu Pavilonu od 18 hodin.
„Představíme vám ucelený vzdělávací program pro 1. stupeň základní školy, unikátní návaznost dopolední a odpolední výuky, dva pilíře, na kterých stavíme a mnoho dalšího. Seznámíme vás s výhodami bilingvního vzdělávání a odpovíme i na případné dotazy,“ zve veřejnost na prezentaci Renáta Buckle, zakladatelka společnosti Young Hippocampus, která rozšířené jazykové vzdělávání na školách zajišťuje.
V rámci prezentace se rodiče také dozví, zda je tento program pro jejich dítě vůbec vhodný, jakou formou se budou vzdělávat a jaká bude podoba financování.

Předchozí znalost angličtiny není podmínkou
„Měla jsem příležitost hovořit s několika rodiči budoucích prvňáčků, kteří uvažují o umístění svého dítěte do anglické-české bilingvní třídy a jsem ráda, že vnímají program Young Hippocampus jako velkou příležitost a výhodu. A skvělá zpráva je, že budoucí žáci nemusí mít předchozí znalost anglického jazyka,“ uvádí ředitelka mníšecké školy Michaela Pažoutová.
Zájemci o bilingvní třídu se mohou již nyní seznámit s projektem na webových stránkách www.young-hippocampus.cz. Ukázky z jednotlivých vyučovacích hodin pak najdou na jejich facebookovém či instagramovém profilu.

Vyučování v bilingvní třídě v Roztokách


Libor Kálmán

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se