Předškoláci nastoupili povinně do státních mateřských škol

Předškoláci nastoupili povinně do státních mateřských škol

V internetových médiích vzbudila kritiku některých rodičů zejména možnost, že školka má právo v krajních případech oznámit je na „sociálku“ i za včas neomluvené absence svého potomka. Příklady mníšeckých mateřinek však ukazují, že situace nebude tak horká.

„Předškolní vzdělávání nemá být od toho, aby rodiče k něčemu nutilo. Beztak žádný zákon neošetří ty případy, kdy rodiče své děti prostě do školky dávat nechtějí,“ uvedla v souvislosti s novelou školského zákona, která začala s novým školním rokem, Marie Šretrová, ředitelka Mateřské školy v ulici 9. května.

Předškolních dětí sem chodí čtyřiapadesát a tvoří téměř polovinu celkového počtu umístěných dětí. Mateřinku v ulici Nová navštěvuje 57 předškoláků a jsou rozptýleni do tříd spolu s tříletými nebo i sedmiletými dětmi, které dostaly odklad školní docházky.

Tato mateřinka každoročně zařazuje šesti týdenní program Škola před školou, který počítá se spolupráci předškoláka, jeho rodičů i učitelky. „Jedná se o soubor pracovních listů a činností, rozdělený zvlášť na program pro předškolní děti a na náročnější soubor pro odkladové děti. S rodiči na konci programu společně vyhodnotíme výsledky a ukážeme, na čem je třeba před nástupem do školy s dítětem pracovat,“ popisuje specialitu této školky její ředitelka Petra Poučková.

Ze soukromé mateřinky na přezkoušení

Monika P. zatím může vodit svoji čtyřletou dcerku do soukromé Miniškolky Sluníčko a v budoucnu s povinnou docházkou do předškolní třídy ve státní školce problém nemá. „Chápu to jako snahu o nějaký jednotný systém ve vzdělávání, a pokud školka má kapacitu, je to v pořádku.“

Podle nově platného zákona však rodiče, kteří do státní školky nechtějí svoji ratolest posílat, musejí v přesně stanoveném období odůvodněně požádat spádovou veřejnou školku o možnost individuálního vzdělávání na základě celorepublikově platných výukových programů, které ve školce dostanou.

Ve stanoveném termínu pak mají povinnost svého předškoláka sem přivést na přezkoušení nabytých dovedností a pokud by dítě neuspělo, muselo by ze zákona nastoupit do této státní školky. V mateřince 9. května využili možnost individuálního vzdělávání rodiče jednoho předškoláka, mateřinka v ulici Nová eviduje dva případy.

Povinné omluvenky za absenci

Bouřlivou diskuzi na internetu vzbudilo zveřejnění školního řádu jedné mateřské školy, kde se píše o nové povinnosti rodičů omlouvat absenci svého dítěte ve školce, a to až čtrnáct dní dopředu, a také o povinnosti školky neplnění této rodičovské povinnosti oznámit na sociálku.

Ve skutečnosti ale novela takto striktní není, záleží na konkrétní školce, jaká pravidla si nastaví. „Nechceme rodiče omezovat, konzultovala jsem to s krajským úřadem a budeme trvat na omlouvání od lékaře jen  při dlouhodobé nebo opakované nepřítomnosti dítěte, jinak omlouvají pouze rodiče,“ vysvětlila ředitelka školky v ulici 9. května Marie Šretrová. Školní řád mateřinky v ulici Nová mluví o povinnosti rodičů písemně informovat o termínu a důvodu u neplánované absence delší než 10 dnů. „Pokud není absence opakovaná a rodiče s námi komunikují, na lékařském potvrzení netrváme,“ upřesňuje ředitelka Petra Poučková.

Námi oslovení rodiče byli se systémem omluvenek srovnaní. „V principu si myslím, že nějaký pořádek a pravidla by v tom škola měla mít a na nás, rodičích je, abychom je dodržovali,“ poznamenal jeden z nich, Martin K., tatínek mníšeckého předškoláka.

Zákon přivádí do školek dvouleté, ale…

Nově mají rodiče od tohoto školního roku právo umístit do mateřské školky dítě mladší tří let. To však demografický vývoj a kapacitní situace mníšeckých státních školek nedovolují. „U nás to nepřichází v úvahu, dětí je v Mníšku a spádových oblastech tolik, že jsme museli požádat o výjimku umístit jich do tříd dvacet osm. Přijímání dvouletých tak u nás připadá v úvahu nejdříve za dva až tři roky,“ dodala ředitelka Marie Šretrová.

Podobně je na tom i školka Nová a obě ředitelky se shodují s názorem odborníků na to, že dvouleté děti do školek nepatří. „Považuji to za devastaci generace a návrat ke kolektivizaci. Takto malé dítě potřebuje svého rodiče, aby s ním neustále mluvil, vysvětloval, odpovídal na otázky a rozvíjel tak jeho řeč a tím i myšlení, bezpečný rozvoj pohybových dovedností s oporou rodiče nevyjímaje. Dost na tom, že nezanedbatelná část tříletých děti, které k nám v současnosti přicházejí, má problémy s řečí nebo různé vývojové poruchy a je třeba se jim individuálně věnovat,“ řekla k tomu ředitelka Petra Poučková.

Přestože byly do mateřinek přijaty celkem sto dvě děti, nebylo místo pro všechny, jejichž rodiče měli zájem. Město jako zřizovatel se snaží tuto situaci řešit. „V současné době pracujeme na projektu navýšení kapacity mateřských škol. Probíhá plánování přestavby budovy bývalého penzionu U Kožíšků v Rymani, která je v majetku města, kde v nejbližší době bude vypsáno výběrové řízení na projekční práce přestavby na mateřskou školku,“ dodala místostarosta Daniela Páterová.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se