Reakce starostky města Magdaleny Davis na příspěvek ředitelky Michaely Pažoutové

Reakce starostky města Magdaleny Davis na příspěvek ředitelky Michaely Pažoutové

Starostka Mníšku pod Brdy Magdalena Davis

Problém nedostatečné kapacity v mníšeckém školství je potřeba vnímat v kontextu rozvoje Mníšku v posledních 15 letech a politických rozhodnutích o výstavbě školských zařízení v posledních 10 letech. V roce 2005 došlo k nekoncepční změně územního plánu (tzv. změně č. IV), která dodnes negativně ovlivňuje rozvoj města, neboť navýšila plochy výstavby rodinných a bytových domů, aniž přidala jakoukoli plochu občanské vybavenosti! V důsledku tohoto zásahu do územního plánování, za které je zodpovědné tehdejší vedení města, se v Mníšku pod Brdy v posledních 15 letech zdvojnásobil počet obyvatel, aniž by pro ně byla zajištěna dostatečná kapacita občanské vybavenosti, školství nevyjímaje. V roce 2011 začala být tato skutečnost zjevná i tehdejší ředitelce ZŠ Komenského 420, Alici Vejmolové, která na ni veřejně upozorňovala. Tehdejší vedení města však nezadalo zpracování demografické studie, která by definovala stav kapacit školství a jejich dlouhodobých trendů v celé spádové oblasti, a bohužel jak známo, „kdo neměří, ten neřídí“. Kdyby to totiž tehdejší vedení města bývalo udělalo, zjistilo by podobný výsledek, jako je ten v demografické studii vypracované současným vedením města. A sice, že v naší spádové oblasti dlouhodobě chybí několik set míst v základním školství a že tento trend navíc dále poroste. Již tehdy by bylo zjevné, že rozšířením stávající základní školy nebude možné tak velký problém vyřešit a že jedinou logickou variantou je výstavba nové základní školy.
Jak vypadá realita? Před pouhým půldruhým rokem město zkolaudovalo přístavbu školního pavilonu a tím i poslední etapu zkapacitnění stávající základní školy v celkové hodnotě 150 milionů korun. Bance splácíme 33 milionový úvěr. Školní jídelna potřebuje 30 milionovou rekonstrukci. Základní škola je opět plná a její další rozšíření již není možné. Bude třeba postavit novou základní školu.
Začínáme tedy plánovat znovu, tentokrát systémově a na základě reálných čísel. Investice do nové školy se pohybuje kolem 150 milionů korun a žáci do ní usednou nejdříve za 4-5 let. Je evidentní, že pro její výstavbu bude nutné získat nejen dotace, ale i podporu okolních obcí ve spádové oblasti. Jejím zřizovatelem by proto měl být svazek obcí, nikoli jen Mníšek. Do té doby však bude třeba, abychom v Mníšku co nejvíce spolupracovali, vedení základních a mateřských škol nevyjímaje, a společně hledali řešení, která nám všem umožní toto nelehké období úspěšně překlenout.

Jedná se o reakci na příspěvek ředitelky ZŠ Komenského 420 Michaely Pažoutové zveřejněný na facebookovém profilu školy.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se