Dnes je 22. 05. 2022

Aktuální teplota v Mníšku 16 °C

Svátek má Emil

Dnes je 22. 05. 2022

Aktuální teplota v Mníšku 16 °C

Svátek má Emil

Reakce starostky města Magdaleny Davis na příspěvek ředitelky Michaely Pažoutové

Reakce starostky města Magdaleny Davis na příspěvek ředitelky Michaely Pažoutové

Starostka Mníšku pod Brdy Magdalena Davis

Problém nedostatečné kapacity v mníšeckém školství je potřeba vnímat v kontextu rozvoje Mníšku v posledních 15 letech a politických rozhodnutích o výstavbě školských zařízení v posledních 10 letech. V roce 2005 došlo k nekoncepční změně územního plánu (tzv. změně č. IV), která dodnes negativně ovlivňuje rozvoj města, neboť navýšila plochy výstavby rodinných a bytových domů, aniž přidala jakoukoli plochu občanské vybavenosti! V důsledku tohoto zásahu do územního plánování, za které je zodpovědné tehdejší vedení města, se v Mníšku pod Brdy v posledních 15 letech zdvojnásobil počet obyvatel, aniž by pro ně byla zajištěna dostatečná kapacita občanské vybavenosti, školství nevyjímaje. V roce 2011 začala být tato skutečnost zjevná i tehdejší ředitelce ZŠ Komenského 420, Alici Vejmolové, která na ni veřejně upozorňovala. Tehdejší vedení města však nezadalo zpracování demografické studie, která by definovala stav kapacit školství a jejich dlouhodobých trendů v celé spádové oblasti, a bohužel jak známo, „kdo neměří, ten neřídí“. Kdyby to totiž tehdejší vedení města bývalo udělalo, zjistilo by podobný výsledek, jako je ten v demografické studii vypracované současným vedením města. A sice, že v naší spádové oblasti dlouhodobě chybí několik set míst v základním školství a že tento trend navíc dále poroste. Již tehdy by bylo zjevné, že rozšířením stávající základní školy nebude možné tak velký problém vyřešit a že jedinou logickou variantou je výstavba nové základní školy.
Jak vypadá realita? Před pouhým půldruhým rokem město zkolaudovalo přístavbu školního pavilonu a tím i poslední etapu zkapacitnění stávající základní školy v celkové hodnotě 150 milionů korun. Bance splácíme 33 milionový úvěr. Školní jídelna potřebuje 30 milionovou rekonstrukci. Základní škola je opět plná a její další rozšíření již není možné. Bude třeba postavit novou základní školu.
Začínáme tedy plánovat znovu, tentokrát systémově a na základě reálných čísel. Investice do nové školy se pohybuje kolem 150 milionů korun a žáci do ní usednou nejdříve za 4-5 let. Je evidentní, že pro její výstavbu bude nutné získat nejen dotace, ale i podporu okolních obcí ve spádové oblasti. Jejím zřizovatelem by proto měl být svazek obcí, nikoli jen Mníšek. Do té doby však bude třeba, abychom v Mníšku co nejvíce spolupracovali, vedení základních a mateřských škol nevyjímaje, a společně hledali řešení, která nám všem umožní toto nelehké období úspěšně překlenout.

Jedná se o reakci na příspěvek ředitelky ZŠ Komenského 420 Michaely Pažoutové zveřejněný na facebookovém profilu školy.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se