Škola byla plná záchranářů

Škola byla plná záchranářů

Žáci poznali zblízka práci záchranářů.

O nutnosti seznamovat se zásadami první pomoci od nejútlejšího věku není třeba asi nikoho příliš přesvědčovat. Jen se to musí dětem umět podat. Proto prakticky všichni pedagogové naší školy přivítali možnost spolupráce s profesionály ze vzdělávací společnosti Zdravotníci, se kterými jsme začátkem května připravili a uskutečnili akci nazvanou „Dny pro záchranu života v ZŠ Mníšek pod Brdy“. Zapojeni byli téměř všichni žáci naší školy.

„Naším hlavním cílem je zbavit veřejnost strachu z poskytování první pomoci. Při záchraně lidského života často rozhodují sekundy. Proto je nezbytné, aby si základní znalosti první pomoci osvojili již žáci základních škol. Kde jinde se naučit první pomoc, než právě ve škole? Jsme moc rádi, že vedení školy si uvědomuje důležitost těchto znalostí a dává žákům skvělý základ do dalšího života. Za to jim patří velké poděkování,“ říká Josef Odehnal, lektor kurzů a profesionální záchranář.

Interaktivní program první pomoci měl teoretickou a praktickou část. Jednotlivé třídy postupně absolvovaly teoretickou část v učebně a praktickou část v areálu školy. Program zahrnoval i prohlídku sanitního vozu přímo ve škole, kde si žáci mohli prohlédnout a vyzkoušet záchranářské vybavení, nosítka a mnoho dalších pomůcek, které záchranáři používají ke své každodenní práci.

Během programu ošetřovali naši žáci různá poranění, krvácení, zlomeniny, prováděli nácvik neodkladné resuscitace a komunikovali se simulovaným dispečinkem záchranné služby. Závěrem programu prošli netradiční závěrečnou zkouškou, formou reálně namaskovaných poranění, která museli sami ošetřit.

Mám-li hodnotit celou akci za všechny zúčastněné, použiji několik slov z charakteristik, které mi ústně a písemně sdělovali pedagogové v průběhu i po akci – profesionalita, vstřícnost a empatie lektorů, vhodnost, jednoduchost a názornost programu.
Děkuji i touto cestou za celou školu a těším se na další podobná setkání (snad jen u tréninku…).Více informací na www.prvnipomocskoleni.cz

Mgr. Marek Inderka, třídní učitel druhého ročníku

 

 

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se