U letošních maturitních a závěrečných zkoušek dochází ke změnám

U letošních maturitních a závěrečných zkoušek dochází ke změnám

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR zveřejnilo informace o tom, jak budou letos vypadat maturitní a závěrečné zkoušky na středních školách a absolutoria na vyšších odborných školách a konzervatořích.

Prodloužení času u didaktických testů
U didaktických testů bude navýšen čas na jejich vypracování o 10 minut u českého a cizího jazyka a o 15 minut u matematiky. Konkrétně tak budou mít žáci na vypracování DT z ČJ 85 minut, z cizího jazyka 110 minut a matematiky 135 minut. U výběrové zkoušky Matematika rozšiřující zůstává čas nezměněn.

U prvomatirantů zrušeny písemné práce z Čj a  cizího jazyka
V rámci profilové části maturity, kam od letošního roku spadají písemné práce a ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka, byly zrušeny písemné (slohové) práce. Týká se to žáků, kteří byli letos a vloni prvomaturanty.
Pro žáky, kteří v rámci svého prvního řádného termínu v minulosti slohové práce konali, nebo je konat měli, se slohové práce neruší a budou je konat i letos.
Ústní zkoušky zůstávají povinné pro všechny.

Prodlouženo období konání zkoušek
Důvodem je, aby se studenti po návratu do škol mohli soustředit a dohnat oblast praktického vyučování či praktických předmětů.

  • Didaktické testy: 3. – 7. května
  • Školní části maturit: 16. května – 10. června
  • Profilové část maturit (termín prodloužení): do 25. června
  • Opravné zkoušky pro maturanty pomáhající s epidemií: červen
  • Praktické zkoušky (termín prodloužen): do 27. srpna

Více informací najdete na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se