V mníšecké základní škole plánují otevření anglicko-české bilingvní třídy

V mníšecké základní škole plánují otevření anglicko-české bilingvní třídy

Zdroj: Young Hippocampus

Zajímavou novinku pro školní rok 2023/2024 připravuje Základní škola Komenského 420 ve spolupráci s městem Mníšek pod Brdy, které je jejím zřizovatelem.

„Rodičům našich budoucích prvňáčků chceme nabídnout možnost širšího výběru vzdělávání. Kromě tříd s programem Začít spolu bychom rádi otevřeli i jednu anglicko-českou bilingvní třídu,“ nastiňuje novinku mníšecká místostarostka Daniela Páterová.
Rodiče jistě chystanou novinku ocení, neboť řada z nich stále více vyhledává alternativy ke klasické výuce. Kromě soukromých škol, ať už klasických nebo typu Montessori či Waldorf, tak i ve státních školách dochází k různorodému zaměření jednotlivých tříd.
Záměr otevřít bilingvní třídu v Mníšku se týká celého 1. stupně s tím, že ve školním roce 2023/2024 by se otevřela jedna první bilingvní třída. Během následujících pěti let by tedy byla v každém ročníku jedna bilingvní anglicko-česká třída s možnou návazností na 2. stupni. Otevření třídy pak bude záviset na tom, zda se do ní přihlásí 25 dětí.

Pojem bilingvní lze doslovně přeložit jako dvojjazyčný, tj. užívání dvou jazyků, a to mateřského a cizího. Bilingvní vzdělávání se zpravidla realizuje plně nebo částečně v cizím jazyce, přičemž je kladen důraz na rozvoj cizího, ale i mateřského jazyka.

V současné době probíhají jednání se společností Young Hippocampus, která rozšířené jazykové vzdělávání na základních školách zajišťuje. „Abychom se na vlastní oči mohli o účinnosti výuky anglického jazyka a dalších předmětů v angličtině přesvědčit, vypravili jsme se spolu se zástupci našeho města na návštěvu do Roztok u Prahy, kde se zmíněný program těší velké oblibě nejen mezi dětmi, ale také mezi rodiči,“ přibližuje ředitelka mníšecké základní školy Michaela Pažoutová.
Během exkurze navštívili vyučovací hodinu anglického jazyka a hodinu zaměřenou na trimestrální projekt „People around the world“. Hodiny v různých ročnících poskytly možnost porovnat rozdíly v jazykové úrovni žáčků a uvědomit si, jak rychle se tato úroveň zvyšuje.
„S paní ředitelkou Michaelou Pažoutovou nyní intenzivně spolupracujeme na tom, abychom od září 2023 mohli otevřít jednu 1. třídu v tomto jazykovém programu. V měsících lednu, únoru a březnu budou probíhat prezentace projektu, na kterých se zájemci dozví všechny podrobnosti,” komentuje přípravy místostarostka, do jejíž gesce školství spadá.
V rámci prezentací se rodiče dozví, zda je tento program pro jejich dítě vůbec vhodný, jakou formou se budou vzdělávat, které pedagogy dostanou a jaká bude podoba financování.

Zájemci o bilingvní třídu se mohou již nyní s projektem seznámit na webových stránkách www.young-hippocampus.cz. Ukázky z jednotlivých vyučovacích hodin pak najdou na jejich facebookovém či instagramovém profilu.

Zástupci mníšecké základní školy a radnice na exkurzi v bilingvní třídě

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se