Vstřebávejme pokojnou atmosféru Vánoc

Vstřebávejme pokojnou atmosféru Vánoc

 

Vážení občané Mníšku pod Brdy, vážení rodiče, milé děti, žáci současní i bývalí, jako každý rok bych Vám ráda i v tom letošním napsala pár řádek. Nebudu rozvíjet složitá témata, vždyť čas vánoční je čas klidu, lásky a pohody.

Chci hlavně poděkovat všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na tom, co nás posouvá kupředu. Děkuji kolegům, všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům školy za jejich nelehkou a nedoceněnou práci, které si já osobně velice vážím. Děkuji rodičům, kteří se snaží s námi konstruktivně spolupracovat, děkuji pochopitelně i těm žákům naší školy, kteří se aktivně zapojují do našich akcí.

Letos bych pak ráda v souvislosti se změnami na radnici poděkovala minulému vedení města za spolupráci a podporu i za všechno, co udělalo pro Mníšek pod Brdy. Jsem si jista, že i současné vedení radnice bude plně podporovat naši snahu o zvýšení úrovně vzdělanosti v našem regionu.

 

Buďme sebevědomí
a slušní,
silní i mírní

 

Mé zvláštní díky pak patří všem těm, kteří nám pomohli a zapojili se společně s námi do takových akcí, jakými jsou například sbírka Vlčí máky pro válečné veterány nebo zářijový sběr kaštanů a žaludů pro zvěř v lesích okolo Mníšku.

Děkuji za přípravu akcí jako je  Krabice od bot  ( sbírka pro dětské domovy a azylové domy) nebo každoroční Knoflíkový trh, jehož část výtěžku jde letos na podporu mníšeckého Domova seniorů.

Protože se blíží Vánoce, popřála bych všem, aby plně vstřebávali jejich pokojnou atmosféru. Buďme současně sebevědomí a slušní, silní a mírní, před nikým se neponižujme a nad nikoho se nepovyšujme. A učme to všichni společně i naše děti. Když se nám to povede, ony nám to jednou vše vrátí. Budeme-li je však zvykat na to, že lež, arogance, bezpráví a vulgarity se staly normou, vrátí nám to také, ale to by byl moc smutný příběh, který bych nikomu nepřála zažít.

Přeji Vám všem krásné a požehnané Vánoce a budu se na Vás znovu těšit v příštím roce 2019, do kterého vám přeji vše dobré!

Michaela Pažoutová

ředitelka Základní školy Komenského 420

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se