Vyjádření k článku pana zastupitele Jiroty „Školní jídelna trochu jinak“ uveřejněného dne 24. 11. 2021

Vyjádření k článku pana zastupitele Jiroty „Školní jídelna trochu jinak“ uveřejněného dne 24. 11. 2021

Vchod do Základní školy Komenského 886

Vážený pane Jiroto,
přesto, že se ve svém článku zastáváte žáků naší speciální školy, což je určitě chvályhodné, musím vyjádřit svůj nesouhlas s vyzněním článku, který je neobjektivně a nekorektně namířen proti paní ředitelce Pažoutové bez reflektování reálných skutečností. Dovolím si uvést některé věci na pravou míru ze svého pohledu.

Již 25. 3. 2021 jsem byla pozvána na jednání do ZŠ Komenského 420 za přítomnosti p. ředitelky a pana Inderky a byla jsem informována o závažnosti celé situace, o reálně předpokládané nedostatečné kapacitě školní jídelny od nového školního roku, a také o dosavadních jednáních s vedením města. Na základě těchto informací jsem komunikovala s paní starostkou, která mě ujistila, že zajištění stravování pro naše žáky je prioritou a že další jednání budou probíhat. I v dalších měsících jsem byla průběžně p. ředitelkou informována o jednáních školy a zřizovatele a dalších zvažovaných krocích a projednávali jsme možná řešení. Osobně jsem se zúčastnila dalšího setkání v Pavilonu 26. srpna za přítomnosti pana místostarosty Sáblíka, kde se kromě nedostatečné kapacity školy řešila i nedostatečná kapacita školní jídelny. Byly zde zrekapitulovány kroky ze strany školy, a věřte, že jich nebylo málo, ale výsledek byl bohužel ten, že od začátku jednání v únoru se řešení situace nikam neposunulo. Kladu si tedy otázku, jaké konkrétní kroky učinil zřizovatel v této záležitosti od jara, kdy s ním vedení školy začalo naléhavě situaci řešit? Proč se nechala situace dojít tak daleko, proč nebyla dostatečná kapacita do začátku školního roku vyřešena?

Jistě, nezajištění stravování pro žáky naší školy (nemluvím o zaměstnancích, kteří se ve školní jídelně nestravují, takže ani Vámi uváděných 6 zaměstnanců nemohlo dostat výpověď, a to ani nedostávají žádný příspěvek na obědy od zřizovatele) považuji za naprosto nemyslitelné a nepřijatelné a věřím, že se v brzké době podaří ve spolupráci se všemi zúčastněnými najít adekvátní řešení. Konkrétně probíhá v listopadu vypsané výběrové řízení na provozovatele Pavilonu, kde by se měli naši žáci stravovat. Předběžné jednání z mé strany proběhlo i s paní ředitelkou ze ZŠ a MŠ Čisovice, kde navyšují kapacitu školní jídelny a byla by zde reálná možnost obědy dovážet. Vše je ale zatím v začátku jednání a konečné řešení bude na zřizovateli.

Váš návrh pověřit radu města prošetřením celé záležitosti vítám, a v zájmu předcházení dalším spekulacím předpokládám, že případná komise bude složena jak z koaličních, tak i opozičních zástupců.

S pozdravem
Mgr. Marcela Krákorová, ředitelka ZŠ, Mníšek pod Brdy, Komenského 886

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se