Vyjádření ředitelky ZŠ Komenského 420 k článku o stravování zaměstnanců ZŠ Komenského 420 a výpovědi smlouvy ZŠ Komenského 886

Vyjádření ředitelky ZŠ Komenského 420 k článku o stravování zaměstnanců ZŠ Komenského 420 a výpovědi smlouvy ZŠ Komenského 886

Jsem nucena poskytnout za školu ZŠ Komenského 420 stanovisko ke článku zastupitele pana Jiroty, který byl zveřejněn na facebookových stránkách Města. Musím rovněž vyjádřit své znepokojení nad tím, že se mohou takto zkreslené informace dostat na veřejnost, o nepochopitelné snaze urazit některými formulacemi druhou stranu ani nemluvě. V únoru 2021 jsme poprvé upozornili vedení Města na skutečnost, že pokud se bude navyšovat kapacita školy, bude nutné navýšit i kapacity ŠJ, případně zajistit stravování dodavatelsky, buď pro zaměstnance školy Komenského 420, nebo pro zaměstnance a žáky ZŠ Komenského 886.

V době dokončování Pavilonu jsme projevili velký zájem, aby Město pronajalo kavárnu. Záměr byl, aby čekající rodiče měli možnost počkat v teple, případně si posedět u dobré kávy. Vzhledem k tomu, že dosud tento prostor není využíván žádným nájemcem, navrhli jsme na jaře Městu zvážení možnosti pronájmu těchto prostor. Nejlépe subjektu, který bude mít zájem zde provozovat kavárnu a zároveň zajistí stravování pro děti ze ZŠ Komenského 886.

Toto jsem navrhla i paní ředitelce Krákorové, které se tento nápad líbil, protože pro specifické žáky její školy nejsou prostory naší přeplněné jídelny zcela vyhovující.

S panem místostarostou Sáblíkem probíhala od února 2021 další jednání, kde bylo přítomno i několik zaměstnanců školy a byli jsme ujišťováni, že Město problém do začátku školního roku vyřeší.

Na jaře 2021 jsme o celé situaci informovali i paní ředitelku Krákorovou.

Další setkání proběhlo v srpnu 2021, kdy jsme byli ujišťováni o rychlém řešení s tím, že smlouvu na stravování druhé ZŠ máme podepsat. Výpovědní dobu jsme ve smlouvě nastavili 3. měsíční, což se domnívám, že je dostatečná doba, aby byla celá věc dořešena.

Zároveň jsme paralelně s paní ředitelka Krákorovou kontaktovaly paní ředitelku v Čisovicích na základě informace o plánovaném navýšení kapacity jejich jídelny, která by snad mohla postačovat pro zajištění stravování ZŠ 886. Tuto informaci jsme zástupcům města rovněž předali.
Obě jsme se snažily nalézt pro obě strany schůdné řešení. Nakonec p. ředitelka Krákorová s pochopením akceptovala můj názor, že v dané situaci a při mých reálných kompetencích není pro ZŠ 420 jiné řešení než výpověď ze stravování pro ZŠ 886. Zároveň jsme obě předpokládaly, že výpovědní lhůta je dostatečná k tomu, aby Město mělo prostor problém vyřešit.
Souběžně probíhala jednání vedení školy se zaměstnanci. Závěr byl takový, že s ohledem na jejich časovou zátěž nemohou využívat služeb externích stravovacích zařízení nebo se stravovat individuálně někde v momentálně volném prostoru, který stejně v naší přeplněné škole nemáme. Proto se řešení stravování druhé příspěvkové organizace jevilo jako nejlepší, byť pouze dočasné řešení.

Ještě poznámka ke stravenkám. Je naprosto běžnou praxí, kdy zřizovatel zaměstnancům své příspěvkové organizace přispívá na stravenky. Bylo to tak i v minulosti na naší škole, kdy škola neměla vlastní jídelnu.

Skutečně mě velmi mrzí, že díky neobjektivnímu článku p. Jiroty, který patrně nebyl seznámen se všemi relevantními fakty, se celá záležitost dostala v takovém rozsahu na veřejnost. Věřím, že jsme společně s paní ředitelkou Krákorovou všem diskutujícím objasnily alespoň základní fakta, a že se zase všichni budeme moci věnovat konstruktivní práci.

Michaela Pažoutová, ředitelka ZŠ Komenského 420

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se